top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Oktatási, Kulturális, Civilkapcsolati és Szociális Bizottság


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Oktatási, Kulturális, Civilkapcsolati és Szociális Bizottsága

nyilvános ülésére


2019. január 16. napján (szerdán) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalu Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóhelye

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 153.


Nyilvános ülés napirendje:

1. Vogel Edit szociális bérlakás iránti kérelmének tárgyalása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

2. Szalai Zoltán bérlakás iránti kérelmének tárgyalása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

3. Döntés az Oktatási, Kulturális, Civilkapcsolati és Szociális Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadásáról

Előterjesztő: Ott Józsefné bizottsági elnök

4. Beszámoló az elmúlt időszak kulturális rendezvényeiről, valamint tájékoztatás a 2019. február havi programokkal kapcsolatban

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető (Faluház és Ravasz László Könyvtár)

5. Tájékoztatás a Leányfalu Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóhely aktualitásaival kapcsolatban

Előterjesztő: Jékely Endréné múzeumpedagógus

6. Egyebek


Zárt ülés napirendje:

1. Döntés a benyújtott szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmekről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

2. Szociális támogatás iránti előterjesztések (2 darab)

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


Leányfalu, 2019. január 11.

Ott Józsefné s.k.

elnök

bottom of page