top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Egészségügyi és Szociális Bizottság


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Egészségügyi és Szociális Bizottsága

nyilvános ülésére

2020. január 14. napján (kedden) 10:00 órára


Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


A nyilvános ülés napirendje:


1. A babamama csomag bevezetési lehetőségének megvitatása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Egyebek


A zárt ülés napirendje:


1. Szociális támogatás iránti előterjesztések (2 db)

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Lakásbérlet meghosszabbítására irányuló kérelem megtárgyalása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Döntés az eddig beérkezett 2019. évi szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmekről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


Leányfalu, 2020. január 10.


Balláné Rák Éva s.k.

elnök

bottom of page