Meghívó - Bizottsági ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére


2019. december 12. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Zárt ülés napirendje:


1. A Leányfalu Termálfürdő Kft. ügyvezetője munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. A Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha intézményvezetője munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése

Előterjesztő: Adorján András polgármester


Nyilvános ülés napirendje:


1. A közterület-felügyelői státuszra pályázó személy bemutatkozása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Közterületi kamerák kihelyezési lehetőségeinek megvitatása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Döntés Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és a Pilis Dunakanyari Hírmondó közötti 2020. évi együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


4. Döntés az egészségügyi szűrővizsgálatok támogatási összegének megemeléséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. A Faluház bejáratának felújítására irányuló konkrét javaslat megvitatása

Előterjesztő: Molnár Levente Balázs és Szlávik Róbert nem képviselő bizottsági tagok


6. A folyamatban lévő, valamint a közmeghallgatáson felmerülő aktuális ügyek megvitatása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


7. Döntés a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha Óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


8. Döntés pályázati kiírásról a Leányfalu Termálfürdő Kft. ügyvezetői álláshelyére

Előterjesztő: Adorján András polgármester


9. Döntés a Leányfalu Termálfürdő Kft. kérelméről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


10. Egyebekben:


- 2020. évi munkaterv

- közlekedési táblák kihelyezésével kapcsolatos teendők

- CBA előtti buszmegálló vízelvezetésének javítási lehetőségei

- a síkosságmentesítés hatékonyabbá tételére irányuló javaslatok megvitatása


Leányfalu, 2019. december 9.

Iker Zsuzsanna s.k.

elnök