top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére


2019. szeptember 26. napján (csütörtökön) 16:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Napirend:

1. Tájékoztató Leányfalu Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

2. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Leányfalu Nagyközség 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletének 1. számú módosítására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

3. Döntés a Faluház és Ravasz László Könyvtár intézményvezetőjének kérelméről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

4. Javaslat a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és a Budapest Videó Stúdió Kft. között létrejött vállalkozási szerződés 2. számú módosítására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

5. Javaslat a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és Kristály Árpád egyéni vállalkozó között létrejött megbízási szerződés 3. számú módosítására Előterjesztő: Loszmann János polgármester

6. Döntés a Petőfi Sándor utca 3. szám alatti ingatlanra (hrsz.: 2645) vonatkozó adásvételi szerződés tervezetének jóváhagyásáról, valamint a szerződés szerinti foglaló és első vételárrészlet Leányfalu Termálfürdő Kft. részére történő átadásról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

7. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló …./2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző

8. Egyebek


Leányfalu, 2019. szeptember 20.

Farkas Gyula s.k.

elnök

bottom of page