Search

Meghívó - Bizottsági ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Oktatási, Kulturális, Civilkapcsolati és Szociális Bizottság


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Oktatási, Kulturális, Civilkapcsolati és Szociális Bizottsága

nyilvános ülésére


2019. szeptember 11. napján (szerdán) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Nyilvános ülés napirendje:


1. A Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

2. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló …./2019. (IX. ….) önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző és Loszmann János polgármester

3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

4. Beszámoló az elmúlt időszak kulturális rendezvényeiről, valamint tájékoztatás a 2019. október havi programokkal kapcsolatban

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető (Faluház és Ravasz László Könyvtár)

5. Beszámoló Leányfalu Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóhelyének közérdekű muzeális gyűjteménnyé történő alakulásának aktuális állásáról

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető (Faluház és Ravasz László Könyvtár)

6. Egyebek


Zárt ülés napirendje:

1. Szociális támogatás iránti előterjesztések (2 db)

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


Leányfalu, 2019. szeptember 6.

Ott Józsefné s.k.

elnök

LEÁNYFALU NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELÉRHETŐSÉG:

2016, LEÁNYFALU MÓRICZ ZSIGMOND ÚT 126.

 

KÖZPONTI TELEFONSZÁM:

+36 26 383 014

 

KÖZPONTI FAX: +36 26 383 363

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:

 

HÉTFŐ: 14 ÓRÁTÓL - 18 ÓRÁIG

 

SZERDA: 8 ÓRÁTÓL - 12 ÓRÁIG

               14 ÓRÁTÓL - 16 ÓRÁIG

 

PÉNTEK: 8 ÓRÁTÓL - 12 ÓRÁIG