top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Oktatási, Kulturális, Civilkapcsolati és Szociális Bizottság


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Oktatási, Kulturális, Civilkapcsolati és Szociális Bizottsága

nyilvános ülésére


2019. július 24. napján (szerdán) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Nyilvános ülés napirendje:


1. A Leányfaluért Emlékéremmel kitüntettek falának kialakításához kapcsolódó vázlattervek megvitatása és döntés a kivitelezői árajánlatok bekéréséről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


2. Leányfalu Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóhelye közérdekű muzeális gyűjteménnyé alakulásának ügye

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


3. Beszámoló az elmúlt időszak kulturális rendezvényeiről, valamint tájékoztatás a 2019. augusztus havi programokkal kapcsolatban

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető (Faluház és Ravasz László Könyvtár)


4. Egyebek


Zárt ülés napirendje:

1. Szociális támogatás iránti előterjesztések (2 db)

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


Leányfalu, 2019. július 19.

Ott Józsefné s.k.

elnök

bottom of page