top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére

2019. július 23. napján (kedden) 16:00 órára


Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Napirend:


1. Döntés a Termálfürdő 2019. évi első féléves gazdasági adatairól szóló beszámolójának jóváhagyásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


2. Döntés kedvezményes félévre szóló úszóbérletek jóváhagyásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


3. A Faluház mögötti önkormányzati ingatlan (2654 hrsz.) területén megvalósítani kívánt kávézó ügye

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


4. Döntés a helyi temetőhöz kapcsolódó újabb vízvételezési lehetőség, valamint várakozóhely kialakítására irányuló kérelemről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


5. Döntés az ELMŰ Nyrt. tulajdonában álló, Petőfi Sándor utca 3. szám alatti ingatlanra (hrsz.: 2645) vonatkozó ajánlat elfogadásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


6. Döntés zeneiskolába szánt zongora beszerzési költségeinek támogatására irányuló kérelemről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


7. Döntés a Móricz Zsigmond kincskereső tábor támogatására vonatkozó kérelemről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


8. Javaslat pályázat benyújtására a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


9. Egyebek


Leányfalu, 2019. július 19.

Farkas Gyula s.k.

elnök

bottom of page