top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére

2019. június 20. napján (csütörtökön) 16:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Napirend:

1. Döntés a helyi temetőhöz kapcsolódó újabb vízvételezési lehetőség, valamint várakozóhely kialakítására irányuló kérelemről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


2. Döntés szezonális strandbérlet kialakítására irányuló kérelemről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


3. Döntés az ELMŰ Nyrt. tulajdonában álló, Petőfi Sándor utca 3. szám alatti ingatlanra (hrsz.: 2645) vonatkozó ajánlat elfogadásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


4. Döntés zeneiskolába szánt zongora beszerzési költségeinek támogatására irányuló kérelemről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


5. Döntés a Móricz Zsigmond kincskereső tábor támogatására vonatkozó kérelemről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


6. Döntés a Semmelweis-napi jutalmazások támogatásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


7. Javaslat a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester és dr. Filep Julianna jegyző


8. Egyebek


Leányfalu, 2019. június 14.


Farkas Gyula s.k.

elnök

bottom of page