top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Oktatási, Kulturális, Civilkapcsolati és Szociális Bizottság


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Oktatási, Kulturális, Civilkapcsolati és Szociális Bizottsága

nyilvános ülésére

2019. június 12. napján (szerdán) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Nyilvános ülés napirendje:


1. Szóbeli beszámoló az óvodai felvételekről, illetve a gyermekek létszámának alakulásáról

Előterjesztő: Horváthné Kócsy Andrea Iringó óvodavezető (Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha)


2. Beszámoló az elmúlt időszak kulturális rendezvényeiről, valamint tájékoztatás a 2019. július havi programokkal kapcsolatban

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető (Faluház és Ravasz László Könyvtár)


3. A várható nyári események, kiemelten a falunap és az augusztus 20-i nemzeti ünnep helyi programjainak megtárgyalása

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető (Faluház és Ravasz László Könyvtár)


4. Döntés a Faluház és Ravasz László Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


5. Döntés zeneiskolába szánt zongora beszerzési költségeinek támogatására irányuló kérelemről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


6. Döntés a „Miért?” című kötettel kapcsolatos támogatási kérelemről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


7. Döntés a Móricz Zsigmond kincskereső tábor támogatására vonatkozó kérelemről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


8. Döntés a Semmelweis-napi jutalmazások támogatásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


9. Javaslat a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester és dr. Filep Julianna jegyző


10. Egyebek


Zárt ülés napirendje:


1. Szociális támogatás iránti előterjesztések (2 db)

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


Leányfalu, 2019. június 7.


Ott Józsefné s.k.

elnök

bottom of page