top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére


2019. május 30. napján (csütörtökön) 16:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Napirend:


1. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Leányfalu Nagyközség 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 15.) számú önkormányzati rendeletének 2. számú módosítására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester, valamint Farkas Gyula, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke


2. Javaslat a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester, valamint Farkas Gyula, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke


3. Javaslat a Leányfalu Termálfürdő Kft. 2018. évi beszámolójának, mérlegének és könyvvizsgálói jelentésének elfogadására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


4. Javaslat a Leányfalu Termálfürdő Kft. ügyvezető-váltásával kapcsolatos beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


5. Döntés a Strandbizottság ismételt létrehozásáról, továbbá a bizottság fürdőfejlesztési javaslatainak megvitatása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


6. Varga Dénes Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságból történő kilépésének tudomásul vétele

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


7. Egyebek

Leányfalu, 2019. május 24.


Farkas Gyula s.k.

elnök

bottom of page