top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére


2018. november 29. napján (csütörtökön) 16:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Előzetesen meghívott résztvevők:

- Termálfürdő vezetősége

- Strandbizottság

- Felügyelő Bizottság

- Dr. Turán Tünde ügyvéd (Termálfürdő Kft.)

- Kubanek Anita és Kubanek Erika helyi lakosok

- Király Noémi önkormányzati főépítész


Napirend:


1. Döntés a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet-tervezet kapcsán érkezett véleményekre adott válaszok elfogadásáról, valamint javaslat a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester, dr. Filep Julianna jegyző és Király Noémi önkormányzati főépítész


2. Döntés helyi védelem alá helyezés és adókedvezmény megállapítására irányuló kérelmekről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester és Király Noémi önkormányzati főépítész


3. A Faluház mögötti önkormányzati ingatlan (2654 hrsz.) területén megvalósítani kívánt kávézó ügye

Előterjesztő: Loszmann János polgármester és Király Noémi önkormányzati főépítész


4. Döntés a Leányfalu Termálfürdő Kft. 50 méteres medence rekonstrukciójával kapcsolatos beszámolójának jóváhagyásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


5. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 16/2010. (XI. 24.) számú rendeletének módosítására

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző


6. Felhívás önkormányzati bérlakás pályázat útján történő bérbeadására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


7. Javaslat a Klein-villa hasznosítására vonatkozó nyílt pályázat meghirdetésére

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


8. Döntés a 2018. évi kiemelt művészegyüttesi pályázatokról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


9. Döntés Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és a Pilis Dunakanyari Hírmondó közötti 2019. évi együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


10. Döntés a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelméről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


11. Rendeletalkotás a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2019. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző


12. Beszámoló a Leányfalui Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző


13. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzata dolgozóinak jutalmazására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester és dr. Filep Julianna jegyző


14. Javaslat jutalmazásra

Előterjesztő: Adorján András alpolgármester

1

5. Egyebek


Leányfalu, 2018. november 23.


Farkas Gyula s.k.

elnök

bottom of page