top of page

Meghívó - Bizottsági ülés

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Egészségügyi és Szociális Bizottság

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

Egészségügyi és Szociális Bizottságának


NYILVÁNOS és ZÁRT ülésére


2022. március 1 6. napján (szerdán) 10:00 órára


Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

A NYILVÁNOS ülés napirendje:

1. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló …/2022. (III. …) önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Adorján András polgármester


A napirendek megtárgyalása után ZÁRT ülés keretében tárgyalja a Bizottság:

2. Szociális támogatás iránti előterjesztések (5 darab)

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Egyebek


Leányfalu, 2022. március 7.
Balláné Rák Éva s.k.

elnök

bottom of page