top of page

Meghívó - Bizottsági ülés

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának nyilvános ülésére

2022. február 17. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)Napirend:


1. Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról: Ravasz László Emlékház Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont, Termálfürdő, Rendelő bővítés

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Molnár Balázs külsős bizottsági tag, Szlávik Róbert külsős bizottsági tag


2. Tájékoztató a 2021-ben elvégzett közterületi faápolási feladatokról, a folyamatban lévő munkálatokról. Tájékoztatás a 11-es út mentén kivágott 4 vadgesztenyefa ügyében.

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, Adorján András polgármester, Papp János faápoló szakmérnök


3. Előterjesztés a Sorg-villa hosszabb távú bérbeadására vonatkozó ajánlatról 2023-2024-2025-ös évekre

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, Adorján András polgármester


4. Előterjesztés a Pro Cultura Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági elnök és tagok tiszteletdíjának, valamint az ügyvezető megbízási díjának megállapításáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. Egyebek

- Leányfalu 635 hrsz-ú ingatlan telek megosztásáról


Leányfalu, 2022. február 11.


Iker Zsuzsanna s.k.

elnök

bottom of page