top of page

Meghívó

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésére

2019. november 28. napján (csütörtökön) 17:00 órára


Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:


1. Döntés a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 2019-2020. évi munkatervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Döntés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Döntés a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata 2020-2023. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervének, valamint a 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Előterjesztők: Adorján András polgármester és dr. Filep Julianna jegyző


4. Rendeletalkotás a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző


5. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzata dolgozóinak jutalmazására

Előterjesztők: Adorján András polgármester és dr. Filep Julianna jegyző


6. A közterület-felügyelet társulás útján történő ellátásának megvitatása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


7. Tájékoztató a Képviselő-testület október 23-i, október 30-i és november 14-i ülésein meghozott határozatainak, valamint megalkotott rendeletének végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


8. Döntés a Leányfalu Termálfürdő Kft. folyószámlahitel felvételéhez szükséges kezességvállalásról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


9. Döntés a Petőfi Sándor utca 3. szám alatti ingatlanra (hrsz.: 2645) vonatkozó ingatlan adásvételi szerződés szerinti harmadik vételárrészlet Leányfalu Termálfürdő Kft. részére történő átadásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


10. Egyebek


Zárt ülés napirendje:

1. Döntés települési támogatási döntéssel szemben benyújtott fellebbezésről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


Leányfalu, 2019. november 25.

Adorján András sk.

polgármester

bottom of page