top of page

Meghívó

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére


2019. november 21. napján (csütörtökön) 16:00 órára


Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Napirend:

1. Döntés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Döntés a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata 2020-2023. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervének, valamint a 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Előterjesztők: Adorján András polgármester és dr. Filep Julianna jegyző


3. Rendeletalkotás a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző


4. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzata dolgozóinak jutalmazására

Előterjesztők: Adorján András polgármester és dr. Filep Julianna jegyző


5. A Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (X. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, szükség esetén módosítási javaslat kezdeményezése

Előterjesztők: Iker Zsuzsanna képviselő, bizottsági elnök és dr. Krizsán Ildikó nem képviselő bizottsági tag


6. A Faluház bejáratának rendbetételével kapcsolatos feladatok megvitatása

Előterjesztők: Molnár Levente Balázs és Szlávik Róbert nem képviselő bizottsági tagok


7. Az Önkormányzat szerződéseinek felülvizsgálata

Előterjesztők: Iker Zsuzsanna képviselő, bizottsági elnök, valamint Kövesdi Miklós Gábor képviselő, bizottsági tag és dr. Krizsán Ildikó nem képviselő bizottsági tag


8. A folyamatban lévő pályázatok áttekintése, azokról tájékoztatás kérése

Előterjesztő: Szlávik Róbert nem képviselő bizottsági tag


9. Tájékoztatás a helyi bölcsőde megvalósíthatóságáról

Előterjesztő: Szlávik Róbert nem képviselő bizottsági tag


10. A közterület-felügyelet társulás útján történő ellátásának megvitatása

Előterjesztő: Krizsán Ildikó nem képviselő bizottsági tag


11. Egyebek


Leányfalu, 2019. november 15.

Iker Zsuzsanna s.k.

elnök

bottom of page