top of page

Meghívó

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottság


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottsága

nyilvános ülésére


2019. november 14. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:

1. Döntés a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 2019-2020. évi munkatervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Döntés a 2019. évi kiemelt művészegyüttesi pályázatokról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Beszámoló az elmúlt időszak kulturális rendezvényeiről, valamint tájékoztatás a 2019. december havi programokkal kapcsolatban

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető (Faluház és Ravasz László Könyvtár)


4. Beszámoló Leányfalu Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóhelyének közérdekű muzeális gyűjteménnyé történő alakulásának aktuális állásáról

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető (Faluház és Ravasz László Könyvtár)


5. Az adventi és karácsonyi ünnepkör rendezvény-javaslatai

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna és Krakkó Ákos


6. A helyi újság kérdése

Előterjesztő: Krakkó Ákos


7. Leányfalu honlapjának átalakítása

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna


8. Rajz és fotó pályázat 6-14 éves gyermekek részére

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna


9. „Leányfalui szociális kalauz” megalkotása

Előterjesztő: Kövesdi Miklós


10. Egyebekben:

- Faluház bejáratának rendbetétele

- 2020. évi munkaterv elkészítése

- Óvodai úszásoktatás újraindítása

- 2020. évi naptár


Leányfalu, 2019. november 8.


Nyíri Csaba s.k.

elnök

bottom of page