top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülésére

2019. február 14. napján (csütörtökön) várhatóan 18:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Nyilvános ülés napirendje:

1. Átmeneti tulajdonosi kölcsön nyújtása a Leányfalu Termálfürdő Kft. számára

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

2. Az 1004. sz. Szent Anna Cserkészcsapat tagjainak az Amerikai Egyesült Államokban megrendezésre kerülő Cserkész Világtalálkozón történő részvételének támogatása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

3. A „Mindig péntek” c. regény kiadási költségeinek támogatása iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

4. Támogatási kérelem a „Misztikus Rapszódia” c. Puszta Sándor verslemez és élőzenei koncertprogram létrehozásához

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

5. Javaslat közterület-felügyelői feladatok ellátására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

6. Döntés a Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola dolgozóinak kérelméről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

7. Döntés a kerékpárút szennyvízátemelő melletti részének kétoldali lezárásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

8. Beszámoló saját bevételből, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségekről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

9. Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetének benyújtása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

10. A polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Előterjesztő: Adorján András alpolgármester

11. Tájékoztató a Képviselő-testület korábbi ülésein meghozott határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Adorján András alpolgármester

12. Egyebek


Zárt ülés napirendje:

1. Bérlakás iránti előterjesztések (4 darab)

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


Leányfalu, 2019. február 11.

Loszmann János s.k.

polgármester

bottom of page