top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Frissítve: 2018. nov. 1.


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Oktatási, Kulturális, Civilkapcsolati és Szociális Bizottsága

nyilvános ülésére


2018. november 7. napján 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Nyilvános ülés napirendje:

1. Beszámoló az elmúlt időszak kulturális rendezvényeiről, valamint tájékoztatás a december havi programokkal kapcsolatban

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető (Faluház és Ravasz László Könyvtár)

2. Tájékoztatás a Leányfalu Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóhely aktualitásaival kapcsolatban

Előterjesztő: Jékely Endréné múzeumpedagógus

3. Egyebek

- ünnepek (advent, karácsony)

- karácsonyi ajándékozás

- következő hónap áttekintése


Zárt ülés napirendje:

1. Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

2. Támogatási kérelem logopédiai fejlesztés költségeinek átvállalása érdekében

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

3. Szociális támogatás iránti előterjesztések (4 db)

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

4. Döntés az eddig beérkezett 2018. évi szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmekről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

5. Döntés az eddig beérkezett 2018. évi természetbeni (burgonya) támogatás iránti kérelmekről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


Leányfalu, 2018. október 31.


Ott Józsefné s.k.

elnök

bottom of page