top of page

Meghívó

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata


Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési


Bizottságának nyilvános ülésére

2023. január 19. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:

1. Tájékoztató Leányfalu kulturális intézményeinek energia fogyasztásáról

Előterjesztő: Horváth Gábor, a Faluház munkatársa

2. Beszámoló a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. 2022-es évi tevékenységéről,

gazdálkodásáról, valamint a 2023-as év terveiről

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin irodavezető

3. Előterjesztés a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Gernhardt Katalin irodavezető

4. A Leányfalu Termálfürdő Kft. Felügyelő Bizottságának 2022. évi beszámolójának és

ügyrendjének elfogadása

Előterjesztő: Baloghné Berend Gabriella Viktória Felügyelő Bizottsági Elnök

5. Tájékoztató Leányfalu Termálfürdő Kft. havi cash flow beszámolójáról, valamint az

elmúlt év részletes eredménkimutatásáról.

Előterjesztő: Balogh Zoltán ügyvezető

6. A strandfürdő (Leányfalu 2684/4 hrsz.) átminősítése forgalomképtelen törzsvagyonba

Előterjesztő: Adorján András polgármester

7. Beszámoló a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 2022. novemberi és decemberi

munkájáról, valamint a rendészeti feladatok önkormányzati társulási formában történő

ellátása, a Dunakanyari Rendészeti Társulás megalakítása

Előterjesztő: Jámbor Ferenc, SZERI igazgató

8. Az önkormányzat tulajdonában álló, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 165. szám

alatti (1422/1/A hrsz.) ingatlan bérbeadása, pályázati úton való meghirdetése

Előterjesztő: Adorján András polgármester

9. Szóbeli előterjesztés a folyamatban lévő beruházások szerződéseinek nyilvánosságra

hozataláról

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna elnök

10. Faápolási munkálatok folytatásának lehetőségei Leányfalun

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna elnök

11. Tájékoztató a megvalósításra kerülő kerékpárút fejlesztés során a munkálatokkal érintett

terület fáinak védelméről

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Iker Zsuzsanna elnök

12. Lakossági kezdeményezés kutyafuttató létesítésére

Előterjesztő: Leányfalui Kutya Bizalmi Kör

13. Szóbeli tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról és fejlesztésekről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

14. Egyebek
Szóbeli tájékoztató a Szaunaház magánberuházás révén megvalósítandó bővítési tervéről

(Előadó: Németh Tibor, Szaunaház Tri-Team Bau Kft. ügyvezető)

Príma előtti buszmegálló – esővízelvezetésének megoldása

A földrajzi gyakorlótér helyreállítása utáni további tervek

Hajó-vendéglő státusz

Szerencsejáték Zrt. üdülő státuszLeányfalu, 2023. január 13.


Iker Zsuzsanna s.k.

bottom of page