top of page

Meghívó

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Egészségügyi és Szociális BizottságTÁJÉKOZTATÓ


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Egészségügyi és Szociális Bizottsága2021. április 22. napján (csütörtökön) 19:00 óráig az alábbi előterjesztés vonatkozásában tesz

- elektronikus úton - határozati javaslatot a


Polgármesternek:1. Szociális támogatás iránti előterjesztések – zárt (4 darab)

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. EgyebekLeányfalu, 2021. április 19.
Balláné Rák Éva s.k.

elnök


bottom of page