top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Frissítve: 2018. okt. 8.

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Oktatási, Kulturális, Civilkapcsolati és Szociális Bizottság


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Oktatási, Kulturális, Civilkapcsolati és Szociális Bizottsága

nyilvános ülésére

2018. október 10. napján (szerdán) 17:00 órára

(Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Nyilvános ülés napirendje:

1. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló …./2018. (X. ….) önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző

2. Döntés a kiemelt művészegyüttesi státuszra vonatkozó 2018. évi felhívás kiírásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

3. Beszámoló az elmúlt időszak kulturális rendezvényeiről, valamint tájékoztatás a november havi programokkal kapcsolatban

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető (Faluház és Ravasz László Könyvtár)

4. Tájékoztatás a Leányfalu Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóhely aktualitásaival kapcsolatban

Előterjesztő: Jékely Endréné múzeumpedagógus

5. Döntés a Leányfalu Tündérkert Óvoda 2018-2019. évi munkatervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

6. Egyebek (köztük készülődés az október 23-i ünnepségre)

Zárt ülés napirendje:

1. Szociális támogatás iránti előterjesztések (2 db)

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

2. A 2018. évi természetbeni (burgonya) támogatásra vonatkozó eljárásrend tárgyalása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


Leányfalu, 2018. október 5.


Ott Józsefné s.k.

elnök

bottom of page