top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Frissítve: 2018. okt. 9.

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának ElnökeLeányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére2018. október 4. napján (csütörtökön) 16:00 óráraHelyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.Előzetesen meghívott résztvevők:

 • Termálfürdő vezetősége

 • Strandbizottság

 • Felügyelő Bizottság

 • Dr. Turán Tünde ügyvéd (Termálfürdő Kft.)

 • Leányfalu Nagyközség Épített Környezetének Alakításáért és Védelméért Közhasznú Közalapítvány tagjai

 • Czeczon Zsolt Úr, helyi vállalkozó

 • Tkátsné Czap Éva intézményvezető (Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola)

 • Horváthné Kócsy Andrea Iringó intézményvezető (Leányfalu Tündérkert Óvoda)

 • Pistyúrné Horváth Györgyi élelmezésvezető

Napirend:

 • Leányfalu Nagyközség Épített Környezetének Alakításáért és Védelméért Közhasznú Közalapítvány ügye

 • Előterjesztő: Loszmann János polgármester

 • Javaslat a Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapításáról szóló, 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosítására

 • Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző

 • Czeczon Zsolt Úr kérelme a Termálfürdőben lévő üzletük további üzemeltetése érdekében

 • : Loszmann János polgármester

 • Döntés a Termálfürdő 2018. évi első féléves gazdasági adatairól szóló beszámolójának jóváhagyásáról

 • : Loszmann János polgármester

 • Döntés a Leányfalu Termálfürdő Kft. 50 méteres medence rekonstrukciójával kapcsolatos beszámolójának jóváhagyásáról

 • : Loszmann János polgármester

 • Javaslat a Leányfalu Termálfürdő Kft. strandfejlesztési koncepciójának elfogadására

 • : Loszmann János polgármester

 • Javaslat a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, valamint a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 • : dr. Filep Julianna jegyző

 • Javaslat a Leányfaluért Emlékérem adományozásának rendjéről szóló 5/2008. (III. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására

 • : dr. Filep Julianna jegyző

 • Javaslat Leányfalu Díszpolgára kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2008. (II. 7.) számú önkormányzati rendelet módosítására

 • : dr. Filep Julianna jegyző

 • Leányfalu Nagyközség Vízkorlátozási Tervének jóváhagyása

 • Előterjesztő: Loszmann János polgármester

 • Döntés a Dunakanyar Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás Felügyelőbizottságába történő delegálásról

 • Előterjesztő: Loszmann János polgármester

 • Döntés a kötelező orvosi ügyelet biztosítása érdekében kötött megbízási szerződés módosításáról

 • : Loszmann János polgármester

 • Döntés az orvosi ügyelet épülete tetőszerkezetének felújítási költségeihez történő arányos hozzájárulásról

 • : Loszmann János polgármester

Leányfalu, 2018. október 1.Farkas Gyula s.k.elnök

bottom of page