top of page

Lomtalanítás

Hulladéknaptár és információk Tájékoztató


Lomtalanítás Leányfalun: 2022. 06. 02-03.

A lomtalanítást és veszélyes anyagok átvételét az önkormányzat a polgárok által befizetett adóból finanszírozza. 2021-ben a lomtalanítás költsége meghaladta a 3 millió forintot!

A kihelyezett lomhulladék nem haladhatja meg a 1 m3/ingatlan/év mennyiséget.

Június 2-án, csütörtökön a Gyulai Pál utcától délre, 3-án, pénteken a Gyulai Pál utcától északra található utcákban végzik el a lomtalanítási gyűjtést az FKF munkatársai.

Kérjük, hogy Leányfalu Nagyközség közterületi rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében kizárólag legkorábban a lomtalanítási napot megelőző napon helyezzék ki lomjaikat a saját ingatlan elé, adott napon reggel 5:00-ig, ezzel elkerülhetővé válik a rendetlenség az utcákon! Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyével. A Szentendrei Rendészet munkatársai fokozott járőrtevékenységgel ellenőrzik a szabályok betartását.

Ne készítsen ki:

  • a háztartásokban naponta képződő háztartási hulladékot,

  • ipari, mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot,

  • veszélyes hulladékot,

  • építési törmeléket,

  • szénport, hamut,

  • földet,

  • elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladékot,

  • zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű).

A lomtalanítás utáni takarítás: Az ingatlan előtti szakasz takarítása az ingatlan tulajdonosok, vagy azok képviselőinek felelőssége és feladata. Kérjük, hogy a lomtalanítás utáni rend helyreállításában együttműködni szíveskedjen!

VESZÉLYES HULLADÉK:

Június 3-án , pénteken lesz a veszélyes hulladékok leadása, a pócsmegyeri rév aszfaltozott parkolójában. A veszélyes hulladékok olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek veszélyt jelentenek az élővilágra, természetre és az emberi életre, ezért ezek szelektív gyűjtése kiemelten fontos! A veszélyes hulladékot nem lehet lerakni, azt kézből kézbe kell átadni az adott időpontban és helyszínen a begyűjtést végzőknek. Csak Leányfalui állandó, vagy üdülős lakosok (természetes személy ingatlanhasználók) adhatnak le veszélyes hulladékot. A vállalkozásból, ipari tevékenységből (nem természetes személy ingatlanhasználótól) származó veszélyes hulladékok nem adhatóak le. A jogosultságot és a mennyiségeket a feladatot végző kollégák a helyszínen ellenőrzik, lakcímkártya és a hulladékszállítást igazoló számla felmutatását kérik.

Tisztelettel:

Adorján András polgármester

bottom of page