top of page

LOMTALANÍTÁS

Frissítve: 2021. nov. 3.

Őszi lomtalanítás időpontja:


Kihelyezés: november 02 - 03.

Elszállítás: novenber 04 - 05.


November 4-én, csütörtökön reggel 6 órakor a Gyulai Pál utcát és az attól Szentendre felé eső utcákat gyűjtik össze. November 5-én , pénteken reggel 6 órakor a Gyulai Pál utcától Tahitótfalu felé eső utcákat gyűjtik össze. A később kihelyezett lomokat nem szállítják el. A kihelyezett hulkladék a forgalmat nem zavarhatja!!! Ma egy rendkívüli járatot iktattunk be a 11-es mentén, az itt-ott nagy mennyiségű, forgalmat veszélyeztető hulladékok miatt. Ne tegyenek ki veszélyes hulladékot, azt egy későbbi időpontban gyűjti be a Szolgáltató. A lomok elszállítása után a területek összeseprése nem része a lomtalanításnak, azt minden ingatlantulajdonosnak magának kell elvégeznie. A lomtalanításnál darabos lomokat lehet kihelyezni, nem kerülhet ki olyan hulladék amelyet söpörni kell. A lakosság számára ingyenes lomtalanítás az önkormányzat kölségvetéséből finanszírozzuk, tavaly ez mintegy 3 millió forintba került.

Lomtalanítás - veszélyes hulladék átvétele 2021-ben a lomtalanítás időpontjai Leányfalun: november 4 – 5. November 4-én a Gyulai Pál utcát és az attól Szentendre felé eső utcákat gyűjtik össze. November 5-én a Gyulai Pál utcától Tahitótfalu felé eső utcákat gyűjtik össze. Lomjaikat adott reggel 6:00-ig helyezzék ki, a később kihelyezett hulladékot nem szállítják el! A lomtalanítást és veszélyes anyagok átvételét nem az állampolgárok fizetik, hanem az önkormányzat költségvetése finanszírozza. 2020-ban a lomtalanítás költsége megközelítette a 3 millió forintot. A kihelyezett lomhulladék nem haladhatja meg a 1 m3/ingatlan/év mennyiséget. Kérjük, hogy mindenki a saját ingatlanja elé helyezze ki a lomokat, legkorábban a lomtalanítási napot megelőző napon! Kérjük, hogy Leányfalu Nagyközség közterületi rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében kizárólag a megjelölt napon helyezzék ki lomjaikat reggel 6:00-ig, ezzel elkerülhetővé válik a rendetlenség az utcákon! Ezen időpont után kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra! Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Ne készítsen ki: • a háztartásokban naponta képződő háztartási hulladékot, • ipari, mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot, • veszélyes hulladékot, • építési törmeléket, • szénport, hamut, • földet, • elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladékot, • zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű). A lomtalanítás utáni takarítás: Az ingatlan előtti szakasz takarítása az ingatlan tulajdonosok, vagy azok képviselőinek felelőssége és feladata. Kérjük, hogy a lomtalanítás utáni rend helyreállításában együttműködni szíveskedjen Mikor lehet majd a veszélyes hulladékot leadni? Még nincs konkrét időpont. A hulladékszállítást végző FKF illetékeseinek tájékoztatása szerint idén ősszel mindenképpen lesz lehetőség veszélyes hulladékok leadására, de ennek időpontját még nem tudták meghatározni, engedélyeztetési eljárás elhúzódása miatt. Amint tudomásunkra hozzák az időpontot, a honlapon és a közösségi oldalakon, valamint az utcai hirdetőkön is tájékoztatjuk Önöket. Az már biztos, hogy a helyszín változni fog, az átvétel a pócsmegyeri rév aszfaltozott parkolójában lesz. Arról, hogy pontosan mit és hogyan lehet majd leadni, az időponttal együtt tájékoztatjuk Önöket. VESZÉLYES HULLADÉK: A veszélyes hulladék leadásának helyszíne a pócsmegyeri rév parkolójában kialakított átvevő ponton lesz lehetséges a később meghatározott napon. A veszélyes hulladékok olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek veszélyt jelentenek az élővilágra, természetre és az emberi életre, ezért ezek szelektív gyűjtése kiemelten fontos! A veszélyes hulladékot nem lehet lerakni, azt kézből kézbe kell átadni az adott időpontban és helyszínen a begyűjtést végzőknek. Csak Leányfalui állandó, vagy üdülős lakosok (természetes személy ingatlanhasználók) adhatnak le veszélyes hulladékot. A vállalkozásból, ipari tevékenységből (nem természetes személy ingatlanhasználótól) származó veszélyes hulladékok nem adhatóak le. A jogosultságot és a mennyiségeket a feladatot végző kollégák a helyszínen ellenőrizhetik, állandó lakos esetében lakcímkártya, üdülősök esetén címhelyet igazoló számla felmutatását kérhetik. A gyűjtőponton leadható veszélyes hulladékok típusait és a leadható hulladékok mennyiségeit hamarosan közzétesszük.

Tisztelettel: Adorján András polgármester

bottom of page