top of page

Levél az adózóknak

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Kedves Leányfalusiak!


Köszöntöm Önöket, és köszönöm a veszélyhelyzetben tanúsított együttműködésüket, szolidaritásukat, segítségüket, és hogy adóforintjaikkal hozzájárulnak településünk működtetéséhez. Sajnos 2021-ben a járványhelyzet következményeiként adóbevételeink 25%-os csökkenésével kell számolnunk, így idén csak a legszükségesebb kiadásokat tudjuk finanszírozni. Azonban a kormányzati támogatásoknak és pályázati sikereinknek köszönhetően 2021-ben is több jelentős fejlesztést tudunk majd végrehajtani Leányfalu fejlődése érdekében. Mindezekről megújuló újságunkban és a honlapunkon nyújtunk majd tájékoztatást.

A következőkben szeretném figyelmükbe ajánlani a legfontosabb változásokon túl azokat a helyi szabályokat és kívánalmakat, melyek betartásával, illetve hatósági betartatásával élhetőbbé és szebbé válik településünk.

Felhívom figyelmüket, hogy az 1990. évi C. törvény és az adórendeletünk értelmében mindenki köteles a helyi adózást érintő bármiféle változást (pl. lakcím, hasznos alapterület, építmény átminősítése, öröklés adás-vétel stb.) 15 napon belül írásban (bevallás/bejelentés módosítása) bejelenteni Hivatalunk adóosztálya részére. A helyi adókról szóló törvény értelmében bővült a hasznos alapterület, így bele tartozik a lakás és nem lakás céljára szolgáló épületek esetében a pince szint 70%-a, valamint a három oldalról zárt terasz 50%-a is. Adóköteles az ingatlanon levő garázs, műhely és nem mobil fürdőmedence függetlenül attól, hogy az épület/építmény az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként szerepel.

2021-től a törvényi szabályozás értelmében TILOS AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE!

Zöldhulladékot áprilistól novemberig minden szerdán reggel a saját ingatlan elől elszállítja az FKF. A gallyakat, nyesedéket 15 cm átmérőig, kb. 1 méteres hosszúságban kötegelve ingyenesen elviszik. Az egyéb zöldhulladékot, vágott füvet, falevelet célszerű kertünkben komposztálni. Aki nem szeretné, vagy nem tudja ezt megtenni, az kizárólag az erre a célra rendszeresített FKF Agglomerációs zsákokban teheti ki zöldhulladékát. Zsákok a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben (minden hónap 2. hétfőjén 14-18 óra között), illetve a „Gazdaboltban” (2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 106.) vásárolhatóak. Kerti zöldhulladékot közterületen (erdő szélén, árokban, Duna-parton) elhelyezni tilos, és büntetendő!

A kommunális hulladékszállítás minden hétfőn reggel 6:00 órától történik. A közszolgáltató a kukákon kívül kizárólag csak az FKF Agglomeráció felirattal ellátott zsákokat köteles elszállítani! Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag/fém) minden hónap utolsó péntekén reggel 6:00 órától történik, az üveghulladékot a pócsmegyeri rév parkolóban található gyűjtőbálványokban helyezhetik el. A válogatott hulladékot tisztított állapotban, átlátszó zsákban, a papírhulladékot kötegelve helyezzék ki az ingatlanok elé. Településünkön minden évben van veszélyes hulladék gyűjtés és lomtalanítás, melynek pontos időpontjáról még nem kaptunk tájékoztatást. Az FKF elérhetőségei: fkfzrt@fkf.hu , tel: 06 80 353 353

Ne csak a kertünket, hanem kerítésünket és a kerítésünk előtti közterületet is tartsuk rendben! A közlekedést zavaró, az útra kihajló ágakat nyessük! Az árkok tisztántartása, az ott eldobált hulladék összegyűjtése, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása az ingatlan használójának kötelessége, akárcsak a hó- és síkosság mentesítés biztosítása. Ennyivel mindenkinek hozzá kell járulnia környezete, és így az egész település rendezettebbé tételéhez. Az önkormányzat is csak az önök adóforintjaiból tudja ezeket a munkákat elvégeztetni, de ezáltal más fontos közcélok megvalósulásától kénytelen elvonni forrásokat. Ingatlanunkon és annak környékén irtsuk a parlagfüvet! A nem használt telkek rendben tartása a tulajdonos kötelezettsége.

FAKIVÁGÁS, CSONKOLÁS – SAJÁT TELKEN BELÜL IS - SZIGORÚAN ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT! Az engedély nélküli favágás, csonkolás súlyos büntetést vonhat maga után. Elindítottuk közterületi fáink, védett fasoraink tervszerű gondozását, szakszerű ápolását. Költségvetésünk lehetőségei azonban végesek, kérjük ezért, hogy támogassa Ön is munkánkat, hogy vállalásainkat teljesíthessük és fáinkat közösen megóvhassuk!

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata – Környezetvédelmi Alap Bankszámlaszám:

11742087-15393702-10040007 IBAN: HU59 1174 2087 1539 3702 1004 0007

A megjegyzésbe kérjük írja be: Fogadj örökbe egy fát Leányfalun! Segítségüket nagyon köszönjük!

Zajos munka végzése (motoros sövény- és fűnyírás, lombfújás, favágás, motorzajjal és/vagy kalapálással járó karbantartási, javítási, bontási, építési munkálatok) hétköznapokon 7 és 19 óra között, szombaton 9 és 15 óra, vasárnap és ünnepnapokon 10 és 12 óra között engedélyezett. Vasárnap csak pihenésre használjuk a kertünket úgy, hogy szomszédjaink is így tehessenek. Fűnyírással, hangos zenehallgatással környezetünket ne zavarjuk, hangosnak ígérkező kerti rendezvényünkről időben szóljunk szomszédjainknak. Este tíz óra után vegyünk vissza a hangerőből, legyünk tekintettel környezetünkre!

Közútjainkra 12,5 (néhány esetben 7,5) tonna feletti gépjárművek csak külön engedéllyel hajthatnak be. Ne várjuk, hogy az építkezésünk során tönkretett közterületet az önkormányzat közpénzen állítsa helyre.

A közterület igénybevétele, bontása, közművek bekötése engedélyköteles. Közterületen tárolni, építkezni, növényt ültetni vagy kivágni kizárólag engedély birtokában lehet.

GÉPJÁRMŰVEI PARKOLTATÁSÁT MINDEN INGATLANTULAJDONOSNAK SAJÁT TELKÉN BELÜL KELL BIZTOSÍTANIA! Az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében a életvitelszerű közterületi parkolást hosszútávon szankcionálni kényszerülünk.

Hirdetéseket csak az arra kijelölt táblákra helyezzenek, fákra, villanyoszlopokra, buszmegállókra ne, mert ez is környezetszennyezés, és szankcionálni fogjuk! Bármennyire kedves állatuk kóborol is el, ez sem teszi indokolttá, hogy plakátjaikkal elcsúfítsák környezetünket.

2021. ÁPRILIS 1.- MÁJUS 31. KÖZÖTT - TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉGÜNKNEK MEGFELELŐEN - EBÖSSZEÍRÁST TARTUNK. Az adatszolgáltatás önbevallásos, az állatvédelmi törvény alapján a bejelentés elmulasztása bírsággal jár. Az ehhez szükséges nyomtatvány megtalálható a www.leanyfalu.hu/adóügyek/nyomtatványok útvonalon, valamint személyesen az ügyfélszolgálaton. Amennyiben sokat ugató kutyát, hangos háziállatot tartunk, tartsuk úgy, hogy hangja minél kevésbé zavarjon másokat. Kutyát az országos előírások szerint közterületen csak pórázon szabad sétáltatni! Az elhullajtott kutyaürüléket a gazdi köteles összeszedni! A Dunában fürdőzők közé ne engedjenek kutyákat!

NE SZEMETELJÜNK, MÉG CIGARETTACSIKKET SE DOBJUNK EL, hiszen azt is össze kell szednie valakinek utánunk.

KÖSZÖNJÜNK EGYMÁSNAK BÁTRAN AZ UTCÁN, AZ ÜZLETEKBEN, HISZEN MINDANNYIAN LEÁNYFALUN ÉLÜNK!

Minden vonatkozó rendelet és szabályozás megtalálható Leányfalu honlapján, a www.leanyfalu.hu címen. Bizonytalanság esetén a Polgármesteri Hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre. Kérem Önöket, hogy törekedjünk a harmonikus együttélés normáit és a fentiekben megfogalmazott, a többség számára vállalható szabályait elfogadni és betartani azért, hogy mindannyian békében, és összhangban élhessünk egymással és egymás mellett.

Jó egészséget kívánva, tisztelettel:

Adorján András sk. Leányfalu, 2021. február 15. polgármester

bottom of page