top of page

Leányfalu Közigállás

Leányfalu Nagyközség Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Leányfalu Nagyközség Polgármesteri Hivatala

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Pest megye, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Igazgatási feladatok teljes körű ellátása, hatósági ügyek döntésre történő előkészítése, a jegyző hatáskörébe utalt önkormányzati hatósági hatáskörbe tartozó eljárásokban és egyéb önkormányzati feladatellátásokban való közreműködés, jegyző munkájának segítése. A jegyző irányításával a Képviselő-testület szakbizottsága elé kerülő meghívók, írásos előterjesztések előkészítése, közreműködés a bizottsági döntések előkészítésében és végrehajtásában. Ügyfelek fogadása lakcímezési, hagyatéki és szociális ügyekben.


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

· Magyar állampolgárság,

· Cselekvőképesség,

· Büntetlen előélet,

· Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi vagy szociális területen szerzett gyakorlat.

· Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

· Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

· B kategóriás jogosítvány,

· Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.


Elvárt kompetenciák:

· Jó szintű kommunikációs készség, önálló, pontos munkavégzés, jó problémamegoldó készség.

· Jó szintű szociális érzékenység, empatikus készség.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

87/2019. (IV.23.) Korm. rend. 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy azt a pályázat benyújtásáig kérelmezte, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez, valamint a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Filep Julianna jegyző nyújt, a 06-70-417-8574-es telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Leányfalu Nagyközség Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 832/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző. [MB1]


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.leanyfalu.hu - 2019. november 11.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.leanyfalu.hu honlapon szerezhet.

[MB1]

bottom of page