top of page

Leányfalu Díszpolgára - Leányfalu Emlékérem


Várjuk javaslataikat a „Leányfalu Díszpolgára”, valamint a „Leányfaluért Emlékérem”

kitüntető címekre


A „Leányfalu Díszpolgára”, valamint a „Leányfaluért Emlékérem” kitüntető cím annak a magyar, vagy külföldi személynek – az emlékérem esetében az egyesület is ide tartozik – adományozható, aki


a) Leányfalu Nagyközség gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkotott;

b) egész életművével, kiemelkedő munkásságával olyan országos, vagy nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Leányfalu jó hírnevének öregbítéséhez.


A kitüntető címek adományozására indítványt tehet:


a) a Képviselő-testület bármely tagja,

b) a Javaslattevő Testület bármely tagja (a polgármester, Leányfalu díszpolgárai, a Képviselő-testület által kijelölt egy személy);

c) együttesen legalább 20 fő leányfalui lakóhellyel rendelkező választópolgár;

d) bármely – leányfalui székhellyel rendelkező – civil szervezet.


A „Leányfaluért Emlékérem” 5 éves önkormányzati ciklus esetében, a ciklus egészét tekintve összesen 10 személynek vagy közösségnek adományozható, a „Leányfalu Díszpolgára” kitüntető cím pedig önkormányzati ciklusonként 1 személynek adományozható az önkormányzati ciklus utolsó évében.


A díszpolgár, valamint az emlékérmes személyére beérkező indítványokat a Javaslattevő Testület megvizsgálja, majd kétharmados többséggel javaslatot tesz a jelöltek személyére. E javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. A kitüntető címek adományozásáról a Képviselő-testület kétharmados többséggel hozza meg döntését 2019. április 30. napjáig.


A „Leányfalu Díszpolgára”, valamint a „Leányfaluért Emlékérem” kitüntető címeket 2019. június 1-jén (szombaton), Leányfalu Helytörténeti Napján, ünnepélyes keretek között adjuk át.


Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, hogy éljenek a lehetőséggel és legkésőbb 2019. március 29-én, pénteken 12:00 óráig

tegyék meg indítványaikat a díszpolgár és az emlékérmes személyére.


Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy adatait (név, lakcím) és az adományozás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.


Az indítványt a Javaslattevő Testületnek címezve, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.) lehet ügyfélfogadási időben benyújtani, vagy postai úton megküldeni.


Leányfalu, 2019. február 18.

Loszmann János sk.

polgármester

bottom of page