top of page

Kutak - friss tájékoztató

AKTUALIZÁLT TÁJÉKOZTATÓ

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK ENGEDÉLYEZÉSI

HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KUTAK ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAIRÓL

2018. NOVEMBER


Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!


A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

(továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. r.) 2016. június 15-én hatályba lépett módosítása

átalakította a vízgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzat jegyzőjéhez delegált

hatósági jogköröket, mely változást hozott a kutak engedélyezésében is. Emellett a

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 2016. június 4-i

módosítása beiktatta a törvénybe a 29. § (7) bekezdést, amely 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. e módosítása előtt engedély nélkül létesítettek kutat. E jogalkotói intézkedésről különböző médiumokon keresztül értesült a lakosság. Ez a jegyzők felé benyújtandó engedély iránti kérelmek számának növekedésére való tekintettel 2017 februárjában tájékozatót adtunk közzé az önkormányzati hírlapban.

A közelmúltban a Belügyminisztériumhoz több települési önkormányzat jegyzőjétől is

megkeresés érkezett a kutakkal kapcsolatos szabályozás helyes alkalmazását illetően,

valamint az előírások is változtak, ezért a vonatkozó, jelenleg hatályos jogszabályok közötti

eligazodás megkönnyítése és szakmai segítségnyújtás érdekében egy aktualizált tájékoztató anyagot állítunk össze.


Felhívjuk a figyelmet, hogy a szabályozásban további módosítások várhatók. Az

Alkotmánybírósági döntésére figyelemmel a Kormány két intézkedést is tett:

- azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit ne érintsen hátrányosan, az

Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező

bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna;

- ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan

átfogó módosítás, amely illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást

tartalmaz

Reméljük, hogy e tájékoztatónkkal hasznos segítséget tudunk nyújtani Önnek a kutak

engedélyezése során.


Belügyminisztérium

Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság


A 18 oldalas dokumentumot itt olvashatja.

bottom of page