top of page

Klein-villa ~ felhívás

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata a 135/2018. (XI. 29.) számú határozata alapján felhívást tesz közzé a 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124. szám alatt lévő 2653 helyrajzi számú ingatlan 5648 m² nagyságú területének (Klein-villa) bérbeadás útján történő hasznosítására.


NYÍLT INGATLANHASZNOSÍTÁSI FELHÍVÁS


A felhívás tárgya:


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata határozatlan időre bérbe kívánja adni az 1/1 arányban tulajdonát képező, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124. szám alatt lévő 2653 helyrajzi számú, ún. Klein-villa ingatlana 5648 m2 nagyságú teljes területét.


Az ingatlan bemutatása:


A Klein-villa "fénykorában" Klein Árpád pesti bőr- és nagykereskedő nyári otthona volt, aki 1916-ban Varjassy Dezsőtől vette meg a település központjában álló, a Dunához nagyon közel épített villát. Az épület főhomlokzata a dunai oldalon oromzatos, jellegzetes lombfűrészes díszítést kapott és a Dunára néz, előtte hatalmas kert. (Az épület korabeli kertjének szépségéről és az épület történetéről gazdag fotóanyag maradt fenn a Klein család birtokában.)

A villa Leányfalun, a Móricz Zsigmond út 124. szám alatt található, helyrajzi száma 2653, a telek területe 5648 m2, az épület a Faluházzal és a Ravasz László Könyvtárral szomszédos. Az ingatlannak közvetlen kapcsolata van a 11-es számú főúttal, illetve az is, hogy az épülethez tartozó kert jelenleg is a part menti kerékpárúthoz és a Petőfi sétányhoz kapcsolódik.

Az épület jelenleg Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának a tulajdonában van, tetőszerkezetének és homlokzatának teljes rekonstrukciója 2018-ban fejeződött be. Az Önkormányzat célja a villa hosszú távú bérbeadása, hasznosítása.

Ideális esetben magas színvonalú vendéglátóhely működhet az épületben, amely kiszolgálja a Dunakanyar központjára jellemző kiemelt turisztikai forgalmat és a magas igényeket. A villa alatti pince nagyszerű környezetet biztosít egy olyan tér kialakításához, amelyben a környező települések borász szakemberei rendezvényeket tartanak. A villa előtti kertben hagyományosan megrendezett kulturális programok már jelenlegi is sok látogatót vonzanak, az épület mögötti park nagyszerű lehetőség a nyugodt, csendes időtöltésre éppúgy, mint szabadtéri előadások lebonyolítására, továbbá szabadidős és sport tevékenységre.

A telek közvetlen dunai kapcsolattal rendelkezik, így a vízi turizmus is bekapcsolható a vendégkörbe.

Az ingatlan közműellátottsága: az összes közmű elérhető.


A bérleti idő:


A bérleti szerződés határozatlan időre szól.


Folytatni kívánt tevékenység, felújítás:


Az Önkormányzat javaslatokat vár az ingatlan hasznosítására, előzetes megkötés nélkül.

A bérlő az ingatlant a helyi védelem figyelembevételével, a homlokzat arculatának megtartásával újíthatja fel, melyre vonatkozóan előzetes terveket kell benyújtania a Képviselő-testületnek jóváhagyásra. A bérlő a bérleti szerződés hatálya alatt köteles a teljes bérelt területet rendben tartani, a növényvédelmi előírások betartásával a kert állagmegóvásáról gondoskodni.

A hasznosítás módjáról, időtartamáról a Képviselő-testület a jelentkező(k) konkrét javaslata(i), projektterve(i) alapján dönt.

További felvilágosítást Loszmann János polgármester nyújt telefonon a 06-70-947-4047-es telefonszámon vagy személyesen, előre egyeztetett időpontban.


Leányfalu, 2018. november 30.


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

bottom of page