top of page

Közmeghallgatás

Tisztelt Leányfalui Polgárok!


Tájékoztatom Önöket, hogy Leányfalu Nagyközség

Önkormányzatának Képviselő-testülete


a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-a,

valamint a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának

62.§ (1) bekezdése alapján


2023. november 30. napján (csütörtök) 18:00 órai kezdettel

közmeghallgatást

tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.


A közmeghallgatás helye:

Faluház (Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.)


Napirendi javaslat:

1.) Tájékoztató a Képviselő-testület 2023. évi tevékenységéről és a folyamatban lévő

beruházásokról

2.) Egyebek

A közmeghallgatáson Leányfalu lakói és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi

közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.


Kérem Önöket, tiszteljenek meg a jelenlétükkel!


Tisztelettel:


Adorján András

polgármester

bottom of page