top of page

Közmeghallgatás


Tisztelt Polgárok!Tájékoztatom Önöket, hogy Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete


a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a, valamint a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának

61. §-a alapján2021. szeptember 16. napján (csütörtök) 17:30 órai kezdettel


közmeghallgatást


tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom Önöket.


A közmeghallgatás helye:

Faluház (Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.)Napirendi javaslat:

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról és működési helyzetéről

2.) Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról

3.) Tájékoztató a volt „Kemping” területén megvalósuló beruházásról

4.) Egyebek

A közmeghallgatáson a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.


Kérem Önöket, tiszteljenek meg a jelenlétükkel!


Leányfalu, 2021. augusztus 23.


Tisztelettel:


Adorján András sk.

polgármester

bottom of page