top of page

Közmeghallgatás

Tisztelt Polgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a, valamint Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának

61. §-a alapján

2020. július 3. napján (pénteken) 17:00 órai kezdettel

közmeghallgatást

tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom Önöket.

A közmeghallgatás helye:

a Faluház Bolba Lajos Színházterme (Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.)

Napirendi javaslat:

1.) Gazdálkodás helyzetének ismertetése

2.) Lakossági észrevételek megvitatása

3.) Egyebek

A közmeghallgatáson a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.

Kérem Önöket, tiszteljenek meg a jelenlétükkel!

Leányfalu, 2020. június 26.

Tisztelettel:

Adorján András sk.

polgármester

bottom of page