top of page

Közigállás - Közterület-felügyelő

Leányfalui Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Leányfalui Polgármesteri Hivatal

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Pest megye, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Közterület-felügyelő


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályok által tiltott tevékenységek megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, valamint közreműködés a közrend és a közbiztonság védelmében. Közterület-felügyelői egyenruhában gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása. Együttműködés a polgárőrséggel, rendőrséggel, vadásztársasággal, gyepmesterrel.


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Középiskola/gimnázium, közszolgálati szakképesítés vagy közterület-felügyelői vizsga,

- Azonos vagy hasonló munkakörben töltött munkavégzés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

- B kategóriás jogosítvány,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- Büntetlen előélet, cselekvőképesség.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- ASP program ismerete,

- Közigazgatási alapvizsga megléte.


Elvárt kompetenciák:

- Kiváló kapcsolatteremtő képesség,

- Önállóság, stressz tűrő képesség,

- Határozottság,

- Megbízhatóság.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a megismeréséhez és a pályázati eljárással összefüggően szükséges személyes anyagai kezeléséhez hozzájárul.

- A végzettséget és a munkatapasztalatot igazoló dokumentumok másolata.

- Részletes, fényképes önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Filep Julianna jegyző nyújt, a 06-70-417-8574-os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Leányfalui Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 789/2019, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő. [MB1]


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.leanyfalu.hu - 2019. október 24.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.leanyfalu.hu honlapon szerezhet.

[MB1]

bottom of page