top of page

Közigállás - pályázat

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Leányfalu Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóhely múzeumpedagógus, kiállítóhely vezető

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás


A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.


A munkavégzés helye:

Pest megye, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 153.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Leányfalu Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóhely állandó és időszakos kiállításaihoz múzeumpedagógiai foglalkozások kidolgozása és megtartása. Kapcsolattartás óvodákkal, iskolákkal, oktatási intézményekkel. A múzeumi rendezvényeken múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai elemeinek megtervezése, lebonyolítása. A kiállításokhoz kapcsolódó rendezvények megszervezése, azokon aktív közreműködés. A feladatok irodalmi és helytörténeti témájú kiállításokhoz kapcsolódnak, de egyes esetekben képzőművészeti kiállításokhoz is. Hétvégi munkavégzés vállalása. Szükség esetén tárlatvezetés megtartása.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

• ~ Felsőfokú képesítés, főiskola, múzeumpedagógus, pedagógus, gyógypedagógus, andragógus, művelődésszervező vagy régész, történész, egyéb muzeológus.

• ~ Muzeális vagy oktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat. Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

• ~ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).


Elvárt kompetenciák:

• ~ precíz, pontos, önálló munkavégzés, megbízhatóság, alkalmazkodóképesség, rugalmasság,

• ~ jó stressztűrő képesség, új ismeretek gyors elsajátítása, kiváló pedagógiai érzék,

• ~ empatikus képességek, csapatban való együttműködés készsége,

• ~ kiváló kommunikációs képesség, kiváló problémamegoldó képesség,

• ~ kreativitás.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• ~ 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szelekovszky Beáta igazgató nyújt, a 06707714363-os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

• ~ Postai úton, a pályázatnak a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124. Faluház és Ravasz László Könyvtár). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 889/2018 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus. [MB1]

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.leanyfalu.hu honlapon szerezhet.

bottom of page