top of page

Közbiztonság és közlekedés

Közbiztonság és közlekedés - Figyeljünk egymásra!Amikor a család elutazik, kérjék meg szomszédot, hogy naponta nézzen körül a háznál – javasolta Leányfalu körzeti megbízottja a decemberi Lakossági Közbiztonsági Fórumon. Poór István c. törzszászlós hozzátette: a betörők elriasztására érdemes a televíziót is bekapcsolva hagyni, de a legjobb megoldás a riasztó felszerelése.2021. december 8-án a Faluházban ismét megrendeztük a Lakossági Közbiztonsági Fórumot, melyen Poór István gyakorlati tanácsokkal látta el a jelenlévőket és válaszolt feltett kérdéseikre. Közelegnek az ünnepek, amikor sok család hosszabb időre elutazik. Javasolta, a távollét idejére kérjen meg szomszédot, közeli jó barátot, hogy naponta nézzen körül a háznál, illetve villanyt, televíziót hagyjanak bekapcsolva, de legjobb megoldás a riasztó, vagy kamerák felszerelése.


A részt vevők egyetértettek abban, hogy településünkön egyre több a konfliktus abból, hogy a gépjárművel közlekedők figyelmetlenek és szabálytalan parkolásukkal egyes ingatlanok esetében a járművel történő ki- és behajtást akadályozzák.

Ez a probléma az előző, 2021. november 12-i Fórumon is elhangzott, például a Gyulai Pál utca Duna felőli szakaszán az étterem vendégei nagyon sok esetben mind a kötelező haladási irány, mind a megállásra vonatkozó szabályokat figyelmen kívül hagyva mennek étkezni. Ennek a megszüntetése érdekében „behajtani tilos”, „megállni tilos”, illetve további 2 darab „kötelező haladási irány” tábla lett kihelyezve, melynek betartását a Szentendrei Rendészeti Igazgatósága rendészei ellenőrzik is.


Sajnos az is napi bosszúságot okoz az itt élőknek, hogy a nagyszámú építkezésen dolgozó munkások, illetve az építőanyagot szállítók nem tartják tiszteletben a munkavégzéssel kapcsolatos zajt keltő tevékenységekre vonatkozó szabályokat, azaz gyakran hétvégente is zavarják a szomszédokat.

Ezúton is kérünk mindenkit, hogy ezen munkálatokat hétköznapokon 7 óra és 19 óra között, szombaton 9 óra és 15 óra, vasárnap és ünnepnapokon 10 óra és 12 óra között végezzék, az ezen kívül eső időszakban a motorzajjal, vagy kalapálással járó karbantartási, javítási, bontási, építési munkálatok végzése tilos!


A lakosság most is több olyan problémára hívta fel a figyelmet, ami a rendőrség és az Önkormányzat részéről is továbbgondolást igényel, hogy a továbbiakban ezekre is megoldást találjunk.


A Fórumok megtartásának ötletét és meghívott vendégként való részvételét ezúton is köszönöm Poór István körzeti megbízottunknak, megszervezését és a beszámolók elkészítését pedig dr. Kállai Zsuzsa aljegyzőnek.

Valamint szeretném megköszönni a leányfalusiak részvételét, és hozzászólásaikat, észrevételeiket, amellyel munkánkat segítik.


Adorján András

polgármester

bottom of page