top of page

Ingatlan bérbeadás

Frissítve: 2022. máj. 7.

A Hirdetmény kiírója:

Leányfalu Nagyközség Polgármestere

2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 126.

Hirdetmény célja:

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező 2827 helyrajzi számú, természetben a Móricz Zs. út mellett található ingatlan bérbeadása egyfordulós pályázat útján.


Hirdetmény tárgya:

A Leányfalu Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező 2827 helyrajzi számú beépítetlen ingatlan ellenérték fejében történő bérbeadása elsősorban kereskedelmi profilú tevékenység céljából.

A bérbe vevő sem a bérleti jogviszony kezdete előtt, sem a bérleti jogviszony alatt nem jogosult beruházást/ráfordítást kérni a bérbe adótól az ingatlan használatának/hasznosíthatóságának javítása érdekében. Amennyiben a bérbe vevő az ingatlanon bármilyen beruházást (pl. bekerítés, feltöltés stb.) hajt végre, azt előzetesen – a pontos műszaki tartalommal együtt – köteles jóváhagyatni a bérbe adóval.

Pályázó lehet:

Pályázatot magánszemély, egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság nyújthat be.

Pályázat személyes úton történő benyújtásának/postára adásának végső határideje: 2022. május 20. 12.00 óra

Pályázat személyes úton történő benyújtásának helye és módja:

Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata, 2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 126. A pályázatot cégszerűen aláírva, sérülésmentes, lezárt borítékban 1 eredeti példányban szükséges benyújtani. A borítékon szükséges feltüntetni: „Ajánlat a 2827 helyrajzi számú beépítetlen ingatlan bérbevételére”, valamint „Határnapig nem felbontandó” feliratokat.

Pályázat postai úton történő benyújtása esetén a pályázat postázási címe és módja:

Leányfalu Polgármestere, 2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 126. A pályázatot cégszerűen aláírva, sérülésmentes, lezárt borítékban 1 eredeti példányban szükséges benyújtani. A borítékon szükséges feltüntetni: „Ajánlat a 2827 helyrajzi számú beépítetlen ingatlan bérbevételére”, valamint „Határnapig nem felbontandó” feliratokat.

Ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség lejáratának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 30 naptári napig tart.


A bérelhető ingatlan adatai:


· A Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező 2827 helyrajzi számú kivett, beépítetlen ingatlan

· Területe: 1874 m2

· Műszaki állapot: az ingatlan nem rendelkezik közműcsatlakozásokkal és nincs bekerítve

· A bérleti időtartam: határozott idejű bérlet (1 év, mely a Felek megállapodása szerint a lejárta előtt meghosszabbítható)

· A bérleti időtartamra vonatkozó minimális bérleti díj: havi bruttó 150.000.- Ft.

Eredményhirdetés várható időpontja és helye: 2022. május 23.

A polgármesteri döntést követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázati ajánlatok közül az összességében legjobb árajánlatot adó pályázó lesz a nyertes ajánlattevő. Amennyiben az eljárás nyertese visszalép a szerződéstől, úgy az ajánlatkérő a második helyen álló ajánlatot hirdeti ki nyertesnek. Azonos összegű pályázati ajánlat esetén a Polgármester az ajánlatra nyitva álló határnapot követő 8 napon belül licittárgyalást tart, melyen a legmagasabb bérleti ajánlatot adó pályázó lesz a bérleti jog jogosultja. A licittárgyalás helyéről és idejéről a Polgármester előzetesen egyeztet az érintettekkel.


A pályázatok elbírálására jogosult:

Leányfalu Nagyközség Polgármestere, aki fenntartja magának a jogot az eljárás eredménytelenné nyilvánítására abban az esetben is, ha érvényes bérleti ajánlat érkezik, de az ingatlan hasznosítására az Önkormányzat javára előnyösebb lehetőség kínálkozik.Kapcsolódó dokumentumok

bottom of page