top of page

Hirdetmény - Kedvezményes földgáz

Frissítve: 2022. szept. 21.

Kérelem és nyilatkozat letöltése itt.HIRDETMÉNY


a többgenerációs ingatlanban lakók kedvezményes földgáz mennyiségének igénybevételéről


Tisztelt Lakosok!


Ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt

földgáz mennyiséget, 2022. szeptember 10. napjától a jegyzők adnak ki hatósági

bizonyítványt a lakás rendeltetési egységeinek számáról.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;

2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

A kérelem nyomtatványt a www.leanyfalu.hu honlapon is megtalálják, de a Polgármesteri

Hivatalban is kérhetik.

Kérem, hogy a nyomtatványt és a nyilatkozatot kitöltve, két tanú adataival és aláírásával is

ellátva legyenek szívesek eredeti példányban benyújtani (ne szkennelve, fotózva e-mailben) a

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Műszaki Osztályon, illetve a Műszaki

Osztályon – előre megbeszélt időpontban – személyesen legyenek szívesek átvenni a hatósági

bizonyítványt. Az eljárási idő 8 nap, de igyekszünk a lehető leghamarabb kiállítani.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére,

tehát nem a Hivatal postázza!

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező

egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt

garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés

alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági

tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma

meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a

lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy

saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából

gazdasági tevékenységet.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma

nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása

érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Leányfalu, 2022. szeptember 12.


dr. Filep Julianna


jegyző

bottom of page