top of page

HIRDETMÉNY

Hirdetmény pdf formátumban


Leányfalu Településrendezési Eszközeinek (TRE) módosítása

a 2158/1 hrsz ingatlan területére


Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megkezdte Leányfalu Nagyközség Településrendezési Eszközeinek (TRE) módosítását a 2158/1 hrsz ingatlan területére.


Jelen tervmódosítás során a 2158/1 hrsz ingatlan területe a jelenleg hatályos Vi1 jelű terület

területfelhasználásból és övezetből Vi4 jelű terület területfelhasználásba és övezetbe kerül átsorolásra,

mely átminősítést Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 44/2022. (III.24.)

számú Képviselő-testületi határozatában támogatott.


Jelen TRE módosítás partnerségi, lakossági és államigazgatási szervekkel történő egyeztetését Leányfalu Nagyközség Önkormányzata a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68. § (1) b) pontja bb) alpontjának eljárási szabályai szerinti egyszerűsített eljárás szerint folytatja le.


Fenti államigazgatási egyeztetést megelőzően ún. partnerségi-lakossági egyeztetést szükséges tartani

a 419/2021. (VII.15.) Kormányrendelet 65.§ (1) és (2) bekezdése szerint az E-TÉR (Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer) internetes felületen, illetve a 75.§ szerint annak okán, hogy

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata rendelkezik helyi partnerségi rendelettel (a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 6/2017. (III. 30.) számú önkormányzati rendelet).


Az E-TÉR felületen a partnerként bejelentkezők tehetnek észrevételt.


A helyi partnerségi rendelet szerint a tervvel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel az érintett településrészen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, a település területén nyilvántartott, bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezetek, a település területén működő elismert egyházak, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§ (2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek élhetnek.


A 10/2023. (I.19.) Korm. rendelet által módosított 419/2021. Korm. rendelet

65.§ (3) és (4) bekezdése alapján a partner véleményének megismerése céljából az E-TÉR felületén történő egyeztetésen kívül az önkormányzat polgármestere lakossági fórumot hív össze.


Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel „A veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról” szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2.§ előírása szerint:


  • „2. § A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamintegyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletbenmeghatározott tájékoztatás, véleménynyilvánítás és egyeztetés elektronikus úton is lefolytatható.”


E fenti veszélyhelyzet miatt életbe lépett jogszabály értelmében Leányfalu Nagyközség

Önkormányzata a 419/2021. Korm. rendelet 65.§ (3) és (4) bekezdése szerinti, illetve a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 6/2017. (III. 30.) számú önkormányzati rendelet szerinti lakossági fórumot elektronikus úton (település honlapján) folytatja le, amely során a véleményezők észrevételeiket nem személyesen, hanem postai úton, illetve emailen küldhetik meg a Polgármesternek címezve.


  • Postacím: Leányfalu Nagyközség Polgármesteri Hivatal 2016 Leányfalu Móricz Zsigmond út126.

  • E-mailcím: polgamester@leanyfalu.hu


A Partnerségi véleménynyilvánítás – E-TÉR felületén

(egyeztetési idő: E-TÉR által biztosított 10 nap) 2023.11.17-től 11.27-ig

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani az E-TÉR felületén lehet.

E-TÉR internetes felület elérhetősége: https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal


***


Önkormányzatunk a lakossági egyeztetést lakossági fórum helyett

elektronikus úton teszi lehetővé


A Partnerségi-lakossági véleménynyilvánítás határideje

(egyeztetési idő: 16 nap az E-TÉR felületen történő egyeztetéssel párhuzamosan):


2023.11.17-től – 2023.12.02-ig (16 nap)


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 6/2017. (III. 30.) számú önkormányzati rendelet szerinti lakossági fórumot „a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról” szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2.§ értelmében elektronikus úton (település honlapján)folytatja le, amely során a véleményezők észrevételeiket az alábbiak szerint tehetik meg:


Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.


Levelezés: postai úton: Leányfalu Polgármesteri Hivatal 2016 Leányfalu Móricz Zsigmond út 126., illetve e-mailen a polgármesternek címezve: polgarmester@leanyfalu.hu )


A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:

digitális formátumban: az önkormányzat honlapján www.leanyfalu.hu

nyomtatott formában: a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók észrevételeit, véleményeit!Leányfalu, 2023. november 17Adorján András

polgármester

bottom of page