top of page

Helyi adózással kapcsolatos tudnivalók

Tisztelt Adózók!

A helyi adókról (1990. évi C. tv.) szóló jogszabályi előírások szerint az adózókat terhelő

építményadó, telekadó magánszemélyek kommunális adója, éves összegét két részletben,

minden év március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni.  A gazdálkodó

szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozókat is) szintén március 15-ig, illetve szeptember 15-

ig teljesítik helyi iparűzési adóelőleg fizetési kötelezettségüket. 

Az előző évekhez hasonlóan idén is év elején (február vége, március eleje) kerültek

kiküldésre az egyenlegértesítők, melyek a 2022. évi előírásokat illetve az előző évek

tartozásait, túlfizetéseit tartalmazta. Az előírások és tartozások esetén az egyenlegértesítők

mellé csekket is mellékeltünk a befizetési összegek és fizetési határidők feltüntetésével.

A gazdasági társaságok és az egyéni vállalkozók postai úton nem kaptak

egyenlegértesítőt!

A hatályos jogszabályi előírások szerint a gazdálkodó szervezetek (többek között a gazdasági

társaságok, a szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepei, az állami

vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az

ügyvédi irodák, az egyéni cégek, továbbá az egyéni vállalkozók, az egyesületek, a

köztestületek, valamint az alapítványok) elektronikus ügyintézésre

kötelesek, rendelkezniük kell cégkapuval, illetve minden egyéni vállalkozónak

rendelkeznie kell ügyfélkapuval. Emiatt ezen adózóink minden adónemről (tehát nem

csak a helyi iparűzési adóról, hanem az esetleges egyéb adónemekről is) már csak cégkapura,

illetve ügyfélkapura kaptak elektronikus úton egyenlegértesítőt. Az ügyfelek az

ügyfélkapuhoz regisztrált e-mail címükre a dokumentum érkezéséről értesítést is kaptak, és az

egyenlegértesítőt a tárhelyre belépve tölthették le.

A vállalkozások a jövőben is már csak elektronikus úton kapnak értesítéseket nem csak

az önkormányzati, hanem az állami adóhatóságtól is, ezért kérjük a vállalkozások

képviselőit, hogy rendszeresen ellenőrizzék tárhelyüket! Kérjük, hogy a cég

képviseletében eljáró személy meghatalmazását időben küldjék el Hivatalunk részére, mert

ennek hiányában az ügyintézési idő akár több nappal is megnövekedhet.

A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a belföldi jogi személynek és az általános

forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személynek – ideértve az egyéni vállalkozót is

– (a továbbiakban együtt: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó) legalább egy

belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett

adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles

teljesíteni.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési

számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. 

Amennyiben elektronikus ügyintézésre kötelezett, de pénzforgalmi számlanyitásra nem

kötelezett, és fizetési kötelezettségét nem átutalással kívánja teljesíteni, ügyfélfogadási időben

személyesen az Adóirodában „csekket” igényelhet, vagy bármely OTP bankfiókban az

adónemnek megfelelő számlára történő befizetéssel teljesítheti fizetési kötelezettségét.


FELHÍVJUK FIGYELMÜKET!

Az önkormányzati ASP rendszer bevezetésének köszönhetően most már minden

ügyfélkapuval rendelkező adózó (magánszemély, egyéni vállalkozó), illetve cégkapuval

rendelkező adózó (gazdasági társaság) bármikor nyomon követheti az adószámláját az E-

Önkormányzat portálon, mely elérhető az alábbi címen: https://ohp-20.asp.lgov.hu.

vagy Leányfalu hivatalos oldalán keresztül: https://www.leanyfalu.hu

Javasoljuk, hogy az adófizetési határidők és az év vége közeledtével minden esetben

ellenőrizzék adószámlájukat!

Amennyiben a fenti oldalra való belépést és az ügyfélkapus azonosítást követően hibaüzenet

jelenik meg, akkor valószínűleg adateltérés van az adóhatóság nyilvántartása és a személyi

adat nyilvántartás adatai között (az adózó az önkormányzati adóhatóság felé nem a személyi

igazolványában szereplő adatokkal egyező adatokat adott meg, pl. több keresztneve van,

de csak egy keresztnevet adott meg). Ilyen esetben kérjük, keressék az Adóirodát a lenti

elérhetőségeken és az adategyeztetést követően az adóegyenleg lekérdezés lehetővé válik.

Kérjük, ha valakinek hátraléka van, azt mielőbb rendezze!

Ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a törvényi előírások szerint a természetes személy

adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére

kötelezett természetes személyt is –írásbeli kérelmére az adóhatóság évente egyszer legfeljebb

500 ezer Ft összegű adótartozásra jövedelem és vagyonvizsgálat nélkül legfeljebb 12

havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Ha adótartozását nem tudja egy összegben

kifizetni, akkor javasoljuk, hogy a végrehajtási cselekmények – és az ehhez kapcsolódó

adózót terhelő további költségek – elkerülése érdekében kérjen részletfizetést!

Amennyiben a fenti oldalra való belépést és az ügyfélkapus azonosítást követően hibaüzenet

jelenik meg, akkor valószínűleg adateltérés van az adóhatóság nyilvántartása és a személyi

adat nyilvántartás adatai között (az adózó az önkormányzati adóhatóság felé nem a személyi

igazolványában szereplő adatokkal egyező adatokat adott meg, pl. több keresztneve van,

de csak egy keresztnevet adott meg). Ilyen esetben kérjük, keressék az Adóirodát a lenti

elérhetőségeken és az adategyeztetést követően az adóegyenleg lekérdezés lehetővé válik.

Az Adóiroda elérhetőségei

Bármely adózással kapcsolatos kérdés esetén kérjük, keressék az Adóiroda munkatársait a

06/26-580-067-es telefonszámon, ugyfelszolgalat@leanyfalu.hu, pajor.belane@leanyfalu.hu,

csizmadi.beata@leanyfalu.hu email címen vagy személyesen az alábbi ügyfélfogadási

időkben: hétfő: 14-18 óra, szerda: 8-12 és 14-16 óra, péntek: 8-12 óra.


Együttműködésüket köszönjük!


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

bottom of page