top of page

Helyi adózással kapcsolatos tudnivalók

Tisztelt Adózók!


A helyi adókról, valamint a gépjárműadóról szóló jogszabályi előírások szerint az adózókat terhelő építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó és gépjárműadó éves összegét két részletben, minden év március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni. A gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozókat is) szintén március 15-ig, illetve szeptember 15-ig teljesítik helyi iparűzési adóelőleg fizetési kötelezettségüket.


Az előző évekhez hasonlóan idén is év elején (február vége, március eleje) kerültek kiküldésre az egyenlegértesítők, melyek a 2020. évi előírásokat illetve az előző évek tartozásait, túlfizetéseit tartalmazta. Az előírások és tartozások esetén az egyenlegértesítők mellé csekket is mellékeltünk a befizetési összegek és fizetési határidők feltüntetésével.


A gazdasági társaságok és az egyéni vállalkozók postai úton nem kaptak egyenlegértesítőt!


A hatályos jogszabályi előírások szerint a gazdálkodó szervezetek (többek között a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepei, az állami vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi irodák, az egyéni cégek, továbbá az egyéni vállalkozók, az egyesületek, a köztestületek, valamint az alapítványok) elektronikus ügyintézésre kötelesek, rendelkezniük kell cégkapuval, illetve minden egyéni vállalkozónak rendelkeznie kell ügyfélkapuval. Emiatt ezen adózóink minden adónemről (tehát nem csak a helyi iparűzési adóról, hanem az esetleges egyéb adónemekről is) már csak cégkapura, illetve ügyfélkapura kaptak elektronikus úton egyenlegértesítőt. Az ügyfelek az ügyfélkapuhoz regisztrált e-mail címükre a dokumentum érkezéséről értesítést is kaptak, és az egyenlegértesítőt a tárhelyre belépve tölthették le.


A vállalkozások a jövőben is már csak elektronikus úton kapnak értesítéseket nem csak az önkormányzati, hanem az állami adóhatóságtól is, ezért kérjük a vállalkozások képviselőit, hogy rendszeresen ellenőrizzék tárhelyüket! Kérjük, hogy a cég képviseletében eljáró személy meghatalmazását időben küldjék el Hivatalunk részére, mert ennek hiányában az ügyintézési idő akár több nappal is megnövekedhet.


A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a belföldi jogi személynek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személynek – ideértve az egyéni vállalkozót is – (a továbbiakban együtt: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó) legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.


A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.


Amennyiben elektronikus ügyintézésre kötelezett, de pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett, és fizetési kötelezettségét nem átutalással kívánja teljesíteni, ügyfélfogadási időben személyesen az Adóirodában „csekket” igényelhet, vagy bármely OTP bankfiókban az adónemnek megfelelő számlára történő befizetéssel teljesítheti fizetési kötelezettségét.

FELHÍVJUK FIGYELMÜKET!


Az önkormányzati ASP rendszer bevezetésének köszönhetően most már minden ügyfélkapuval rendelkező adózó (magánszemély, egyéni vállalkozó), illetve cégkapuval rendelkező adózó (gazdasági társaság) bármikor nyomon követheti az adószámláját az E-Önkormányzat portálon, mely elérhető az alábbi címen:


https://ohp-20.asp.lgov.hu.


vagy Leányfalu hivatalos oldalán keresztül:


https://www.leanyfalu.hu


Javasoljuk, hogy az adófizetési határidők és az év vége közeledtével minden esetben ellenőrizzék adószámlájukat! Jelenleg 2291 db adóhátralékost tartunk nyilván.


Kérjük, hogy ha valakinek hátraléka van, azt mielőbb rendezze!


Ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a törvényi előírások szerint a természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – írásbeli kérelmére az adóhatóság évente egyszer legfeljebb 500 ezer Ft összegű adótartozásra jövedelem és vagyonvizsgálat nélkül legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Ha adótartozását nem tudja egy összegben kifizetni, akkor javasoljuk, hogy a végrehajtási cselekmények – és az ehhez kapcsolódó adózót terhelő további költségek – elkerülése érdekében kérjen részletfizetést!


Amennyiben a fenti oldalra való belépést és az ügyfélkapus azonosítást követően hibaüzenet jelenik meg, akkor valószínűleg adateltérés van az adóhatóság nyilvántartása és a személyi adat nyilvántartás adatai között (az adózó az önkormányzati adóhatóság felé nem a személyi igazolványában szereplő adatokkal egyező adatokat adott meg, pl. több keresztneve van, de csak egy keresztnevet adott meg). Ilyen esetben kérjük, keressék az Adóirodát a lenti elérhetőségeken és az adategyeztetést követően az adóegyenleg lekérdezés lehetővé válik.


Az Adóiroda elérhetőségei


Bármely adózással kapcsolatos kérdés esetén kérjük, keressék az Adóiroda munkatársait a 06/26-580-067-es telefonszámon, ugyfelszolgalat@leanyfalu.hu, pajor.belane@leanyfalu.hu, csizmadi.beata@leanyfalu.hu email címen vagy személyesen az alábbi ügyfélfogadási időkben: hétfő: 14-18 óra, szerda: 8-12 és 14-16 óra, péntek: 8-12 óra.

Az adószámla kivonaton számlaegyenleg (túlfizetés) sorban szereplő negatív előjel esetén Önnek túlfizetése van, mely összeget az erre rendszeresített túlfizetés rendezése nyomtatvány beküldésével visszaigényelhet vagy átvezettethet másik adószámlára.


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a csekken befizetett vagy átutalt összegek kb. 1 maximum. 2 hét eltéréssel (természetesen a befizetés vagy átutalás értéknapjával megegyezően) kerülnek az adószámlákra, mert a számlavezető bank által megküldött kivonatok és mellékletek alapján történik a könyvelés.


Együttműködésüket köszönjük!

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

bottom of page