top of page

Felhívás - Ebösszeírás

Frissítve: 2021. márc. 7.

2021. április 1. – május 31. között az Önkormányzat – a törvényi kötelezettségnek megfelelően – ebösszeírást végez.

Az ehhez szükséges nyomtatvány megtalálható a www.leanyfalu.hu/adougyek/nyomtatvanyok útvonalon, valamint személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 2021. április 7. napjától.

A kitöltött nyomtatványokat postán, személyesen (2021. április 7. napjáig a Hivatal előtti postaládába dobva) vagy e-mailben lehet eljuttatni a Hivatalba.

MINDEN EGYES KUTYÁRÓL KÜLÖN ADATLAPOT KELL KITÖLTENI, amit a megadott időszakban (április 1. – május 31. között) kell eljuttatni az önkormányzat részére:

  • postai úton: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126., vagy

  • személyesen: az Ügyfélszolgálati Irodán (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)

  • elektronikusan: aláírást követően beküldhető az ebosszeiras@leanyfalu.hu email címre.

Adatkezelési tájékoztató

Felhívom a tulajdonosok figyelmét arra, hogy

  • a korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól,

  • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni,

  • az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkezett változást, a szaporulatot írásban bejelenteni az önkormányzathoz,

  • az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000.- Ft.

Együttműködésüket köszönöm!

Tisztelettel:

dr. Filep Julianna sk.

jegyző


bottom of page