top of page

Fókuszban a közbiztonság

Szorosabb együttműködés Leányfalu jó közbiztonságának fenntartásáért


Toborzásba kezd, és szorosabbra fonja az együttműködést a helyi körzeti megbízott és a leányfalusi polgárőrség – erről született megegyezés Poór István c. törzszászlós és Leányfalu Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület találkozóján november 17-én a Polgármesteri Hivatal tanácstermében. A település közbiztonságának erősítését célzó egyeztetésen részt vett Adorján András polgármester és dr. Kállai Zsuzsa aljegyző is.A néhány nappal a Lakossági Közbiztonsági Fórumot követően Poór István kezdeményezésére létrejött találkozón a megjelentek egyeztettek a közelgő adventi időszak és az ünnepek feladatairól, annak érdekében, hogy megelőzhetőek legyenek a bűncselekmények, illetve elkerülhetővé váljon az áldozattá válás.

A Körzeti megbízott kérte, hogy a polgárőrök egyeztessenek, hogy mikor tudnak szolgálatot felvenni, akár vele is közös szolgálat formájában, hogy a településen a bűnmegelőzési feladatokat ellássák és kiegyensúlyozottabb jelenlétet biztosítsanak Leányfalu területén.

Az egyesület elnöke, Balláné Rák Éva felhívta a figyelmet arra, hogy a hideg idő beálltával a közterületen való tartózkodást kiemelten szükséges figyelni, ennek észlelése esetén kérte, ne hagyják magára az ilyen személyt, mielőbb fűtött helyre kell szállítani, illetve a 112-es központi segély hívón keresztül segítséget kell kérni. Az elnök asszony elmondta azt is, hogy a tagság létszámának felülvizsgálata megtörtént, jelenleg mintegy 15 aktív taggal rendelkeznek.

Adorján András polgármester elmondta, hogy jövőre szeretnének a település további pontjaira is térfigyelő kamerát telepíteni a jelenlegi illegális hulladéklerakás elleni kamerarendszerhez csatlakoztatva őket, ezzel is a polgárok szubjektív biztonságérzetét növelni.

A találkozón döntés született, hogy megpróbálnak új tagokat toborozni, további leányfalusiakat is bevonni a civil és önkéntes egyesületbe. A tagtoborzásra vonatkozó felhívást dr. Kállai Zsuzsa aljegyző összeállítja, hogy mielőbb megtörténjen a jelentkezők esetében a kiválasztási eljárás, majd a hivatalos nyilvántartásba vétel.

A találkozón megfogalmazódott, hogy jó lenne, ha a helyi lakosokon túl, a vállalkozók és cégek is felismernék, hogy a polgárőrök önkéntes, díjazás nélküli közösségért végzett szolgálatát érdemes támogatni. Fontos lenne, hogy az önkormányzat mellett további támogatókat is be tudjanak vonni a hatékonyabb közterületi jelenlét működési költségeinek finanszírozásába.

Végezetül a Polgármester megköszönte a polgárőrök sokrétű segítségét és Poór István lelkiismeretes körzeti megbízotti munkáját, melyekkel hozzájárulnak Leányfalu rendjének és jó közbiztonságának megőrzéséhez.

bottom of page