top of page

Emlékérem

Várjuk a javaslatokat a „Leányfaluért Emlékérem”

kitüntető címre


A „Leányfaluért Emlékérem” kitüntető cím annak a magyar vagy külföldi személynek, illetve egyesületnek adományozható, aki


a) Leányfalu Nagyközség gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkotott;

b) egész életművével, kiemelkedő munkásságával olyan országos, vagy nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Leányfalu jó hírnevének öregbítéséhez.


A kitüntető cím adományozására indítványt tehet:

a) a képviselő-testület bármely tagja,

b) a Javaslattevő Testület bármely tagja (a polgármester, Leányfalu díszpolgárai, a képviselő-testület által kijelölt egy személy);

c) együttesen legalább 20 fő leányfalui lakóhellyel rendelkező választópolgár;

d) bármely – leányfalui székhellyel rendelkező – civil szervezet.


A „Leányfaluért Emlékérem” kitüntető cím 5 éves önkormányzati ciklus esetében, a ciklus egészét tekintve összesen 10 személynek vagy közösségnek adományozható.

Az emlékéremmel kitüntetendő személyére beérkező indítványokat a Javaslattevő Testület megvizsgálja, majd kétharmados többséggel javaslatot tesz a jelöltek személyére. E javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. A kitüntető cím adományozásáról – az elismert, kimagasló érdem megjelölésével – a képviselő-testület kétharmados többséggel dönt.


Ezúton kérjük a tisztelt indítványtételre jogosultakat, hogy éljenek a lehetőséggel és legkésőbb 2020. március 31-én, kedden 16:00 óráig

tegyék meg indítványaikat az emlékéremmel kitüntetendő személyére vonatkozóan.

Kérjük, hogy az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy adatait (név, lakcím) és az adományozás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.


Az indítványt a Javaslattevő Testületnek címezve, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.) lehet ügyfélfogadási időben benyújtani, vagy postai úton megküldeni.


A „Leányfaluért Emlékérem” kitüntető cím ünnepélyes átadásának helyszínéről és időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.


Leányfalu, 2020. február 20.


Adorján András sk.

polgármester

bottom of page