top of page

Egy tekeréssel közelebb vagyunk a Leányfalu-Tahitótfalu közötti kerékpárúthoz


Hatarozat
.pdf
Download PDF • 433KB

Jelentős lépés történt a régóta napirenden lévő Leányfalu-Tahitótfalu közötti kerékpárút ügyében. Dr. Sajtos Sándorral, Tahitótfalu polgármesterrével két éve határoztuk el, hogy megteremtjük a reális esélyét annak, hogy a két települést biztonságos kerékpárút kösse össze. Ez a kerékpárút projekt ugyan már többször is tervezőasztalra került, azonban eddig még hiányzott az az alapdokumentum, melynek hiányában nem is lehetet pályázni. Mintegy másfél év alatt, a hatóságokkal történő többkörös egyeztetések után sikerült ezt az akadályt megszüntetni, melynek eredményeként lezárult a Leányfalu – Tahitótfalu között tervezett kerékpárút vízbázisvédelmi területet érintő szakaszának egyedi vizsgálata. Ezúton is köszönjük dr. Vitályos Eszter országgyűlési képviselő asszonynak, hogy segítségünkre volt a hatóságokkal való legfelsőbb szintű egyeztetésekben.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály határozatában elfogadta a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és Tahitótfalu Község Önkormányzata meghatalmazásából eljáró Márványhegy Környezetvédelmi és Mérnöki Szakértő Bt. által készített, 2021. december – 2022. márciusi keltezésű dokumentációt és megállapította, hogy a két település közötti a meglévő 11. sz. főút Duna felőli oldalán, gépjárműforgalom elől elzárt, védett kerékpárút létesítését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet] alapján vízbázisvédelmi szempontból a határozat rendelkező részében tett előírások betartása, teljesítése mellett nem ütközik akadályba. Az eljárásra azért volt szükség, mert az érintett terület szennyeződés-érzékenysége a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján: fokozottan érzékeny terület. Ez az oka, hogy a Dunához közelebb nem, csak a 11-es út mentén engedélyezték a kerékpárút létesítését.

A lényeget tekintve a - még az egykori Szentendrei Kistérségi Iroda által - 2006-ban elkészített koncepciótervekkel és a most megszerzett hozzájárulás birtokában immár indulhatunk pályázatokon, melyre eddig nem volt lehetőségünk. Bízunk benne, hogy a jövő évben nyílik olyan pályázati lehetőség, mely által a két település összefogásával megvalósulhat e roppant veszélyes területen egy biztonságos kerékpárút kiépítése.

Szerettük volna, ha a kerékárút zöld környezetben, a 11-es úttól távolabb és a Dunához közelebb valósulhatna meg, de erre nincs lehetőség. Nem véletlenül tervezték így meg a kerékpárutat 2006-ban, majd újították meg ezeket a terveket 2008-ban és 2011-ben is, melyekre támaszkodva indulhatunk neki a jövő évi pályázatoknak.

Tisztelettel, Adorján András polgármester

bottom of page