top of page

Diákmunka

Tisztelt Leányfalui Fiatalok!

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata idén is pályázik a leányfalui lakcímmel rendelkező, dolgozni vágyó fiatalok nyári diákmunkán való foglalkoztatásának támogatására. A program két hónapos, július és augusztus hónapokra szól, s szakképzettséget nem igénylő munkaköröket érint.

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

- 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok,

- közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket a járási hivatal foglalkoztatási osztályán és

- foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A program keretében az Önkormányzat pályázik a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-ára. Amennyiben a pályázatunk sikeres lesz, több diákot is – terveink szerint legalább 10 főt – tudunk foglalkoztatni legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatásra. A diákok vagy a Termálfürdő melletti parkolás zökkenőmentessé tételében segítenék a vendégeket, vagy a Faluház és Ravasz László Könyvtárban a Puszta Sándor hagyaték digitalizálását végeznék. Havi munkabérként – a szakképzettséget nem igénylő munkakörre való tekintettel – bruttó 120.750 Ft/fő/hó összeget fizetünk, amely összegen felül az Önkormányzat megtéríti a szociális hozzájárulási adót is. (A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén arányosan csökken).

Az idő rövidségére való tekintettel kérjük, hogy a dolgozni vágyó fiatalok regisztráltassák magukat a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályán (2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: +36 26 500 031; +36 26 500 032; http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/szentendrei-jarasi-hivatal/szentendrei-jarasi-hivatal-jarasi-foglalkoztatasi-osztaly), s kérjék a közvetítésüket Leányfalu Nagyközség Önkormányzatához. Mindez elengedhetetlen feltétele annak, hogy 2020. július 1. napjától dolgozhassanak nálunk!

Leányfalu, 2020. június 26.

Tisztelettel:

Adorján András sk.

polgármester

bottom of page