top of page

Bursa Hungarica pályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - 2019.

Tisztelt Pályázók!

Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete idén is döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat aktuális, 2019. évi fordulójához.

Az önkormányzati „A” és „B” típusú pályázati felhívások Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának honlapján, a

„PÁLYÁZATOK – BURSA HUNGARICA 2019”

menüpontban érhetőek el,

az Általános Szerződési Feltételek pedig megtekinthetőek a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica_2019/ honlapon.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (Eper-Bursa rendszer) – amennyiben azzal még nem rendelkezik – egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amelynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.

A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva kell a Leányfalui Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál benyújtani

személyesen, vagy postai úton: 2018. november 6-ig.

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük a pályázókat, hogy a pályázati űrlapjukon szíveskedjenek feltüntetni a telefonos elérhetőségüket.

A pályázatokkal kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésükre személyesen, a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében, valamint a 06-26-580-152-es telefonszámon.

Sikeres pályázást kívánunk!

Az önkormányzati „A” és „B” típusú pályázati felhívások

együttes közzétételének napja: 2018. október 5.

bottom of page