top of page

Bursa Hungarica - 2020

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - 2020.


Tisztelt Pályázók!


Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete idén is döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat aktuális, 2020. évi fordulójához.


Az önkormányzati „A” és „B” típusú pályázati felhívások Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának honlapján, a

„POLGÁRMESTERI HIVATAL – PÁLYÁZATOK –

BURSA HUNGARICA 2020”

menüpontban érhetőek el.


Az Ösztöndíjpályázatról az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján (www.emet.gov.hu) olvashatnak részletesen.


A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (Eper-Bursa rendszer) – amennyiben azzal még nem rendelkezik – egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amelynek elérése a következő: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx


Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.


A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.


A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva kell a Leányfalui Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál benyújtani személyesen, vagy postai úton 2019. november 5-ig.


A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük a pályázókat, hogy a pályázati űrlapjukon szíveskedjenek feltüntetni a telefonos elérhetőségüket.

A pályázatokkal kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésükre személyesen, a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében, valamint a +36 26 580 152 -es telefonszámon.


Sikeres pályázást kívánunk!


Az önkormányzati „A” és „B” típusú pályázati felhívások

együttes közzétételének napja: 2019. október 4.

bottom of page