top of page

Burgonya Támogatás

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően természetbeni juttatásként Leányfalu Nagyközség Önkormányzata idén is ingyenesen biztosít a rászorultak részére télálló burgonyát, valamint hagymát. Az egyedül élők és kisebb családok 1 db 15 kg-os zsákot, a nagycsaládosok pedig 2 db 15 kg-os zsákot vehetnek át, a burgonya mellé pedig idén családonként / jogosultanként 1-1 kisebb, 5 kg-os zsák hagymát is tudunk biztosítani. Korábban a rászorultság megállapítása a nyugdíj összegével volt összefüggésben, amely alapján személyenként a nyugdíj összege nem haladhatta meg a 70.000,- Ft-ot. Ez esetben egyéb vagyonvizsgálat nem került lefolytatásra, pusztán a nyugdíjszelvény bemutatása alapján történt a juttatás biztosítása. Azonban több esetben volt tapasztalható, hogy a támogatást igénybe vevő a fenti nyugdíjból származó jövedelemnek megfelelt ugyan, de vagyoni helyzete alapján már nem volt szociálisan rászoruló. Így olyanok is hozzájutottak a fenti támogatáshoz, akik rászorultsága nem volt indokolt. Ezen helyzetet felülvizsgálva az elmúlt években Leányfalu Nagyközség Képviselő-testülete a rászorultság indokoltságát kívánta megalapozni oly módon, hogy a valós és ismert életkörülmények alapján konkrét személyeket, illetve nagycsaládokat kívánt támogatni.


Idén a rászorultság jövedelmi határát nettó 80.000.- Ft-ra emeljük.


Várjuk azon rászorulók jelentkezését, akiknek a havi jövedelmük (pl. nyugdíjszelvénnyel) igazoltan nem haladja meg a nettó 80.000.- Ft-ot, s szeretnének november első hetében ingyenesen télálló burgonya és hagyma támogatásban részesülni!


A burgonya támogatás iránti kérelmeket 2021. október 25. napjáig a Polgármesteri Hivatalhoz kell eljuttatni a jövedelem igazolásával együtt.


Az igénylést benyújtó személyeknek a megítélt támogatásról írásos értesítést küldünk, melyben tájékoztatást kapnak az átadás-átvétel részletes körülményeiről is.


A támogatott személy novemberben a Polgármesteri Hivatal épületénél veheti át a burgonyát.


Adorján András

polgármester


bottom of page