top of page

Bizottsági tájékoztató

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Egészségügyi és Szociális Bizottság

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Egészségügyi és Szociális Bizottsága2021. március 4. napján (csütörtökön) 19:00 óráig az alábbi előterjesztés vonatkozásában tesz

- elektronikus úton - határozati javaslatot a


Polgármesternek:

1. Szociális támogatás iránti előterjesztések – zárt (8 darab)

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. EgyebekLeányfalu, 2021. február 26.
Balláné Rák Éva s.k.

elnök


bottom of page