top of page

Az online vásárlásszabályai és buktatói

A koronavírus-járvány befolyásolta vásárlási szokásainkat. Érdemes megismerkedni az online vásárlás legfontosabb szabályaival, kockázataival és érdemes kisebb értékű termékkel kipróbálni a vásárlást. Mire figyeljünk?

Megrendelés -- szerződés;

Megrendelés előtt nézzük meg a JOGSÉRTŐ WEBÁRUHÁZAK menüpont tartalmát. Elérhető a https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon. Jogsértő webáruháztól ne rendeljünk!

Figyeljünk arra, hogy létrejött-e a szerződés? A weboldalon látható terméklista ajánlati felhívásnak minősül, de az elektronikus kereskedelemben az ajánlatot a vásárló (fogyasztó) teszi meg. A szerződés csak a megrendelésre vonatkozó elfogadó nyilatkozat megküldésével jön létre, automatikus visszaigazolás is elegendő. A megrendelés elküldésével a vételár megfizetése esetén sem jön létre a szerződés.

Elállási jog az e-kereskedelemben;

A vásárló a szerződést egyoldalú nyilatkozattal, visszamenőleges hatállyal megszűntetheti a termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül. Az elállási jog az eredeti állapot helyreállítását jelenti, mintha a szerződés létre sem jött volna.

A vásárló 14 napon belül visszaküldi az átvett terméket a vállalkozásnak, a vállalkozás pedig a tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszafizeti a vásárlónak a vételárat, illetőleg a költségeket. A visszaküldés költségei a vásárlót terhelik, ha ezt a vállalkozás nem vállalta és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

A vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. A elállási jog gyakorlásához formanyomtatvány (nyilatkozat-minta) használható.

A webáruházat működtető vállalkozást az elállásra vonatkozóan tájékoztatási kötelezettség terheli. Ha ennek nem tesz eleget, az elállási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül tájékoztatja a vásárlót, akkor az elállásra nyitva álló határidő a tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

A vásárlót nem illeti meg az elállási jog a zárt csomagolású termék felbontás után egészségvédelmi vagy higiéniai okokból, de a számítógépes szoftver sem küldhető vissza a csomagolás felbontása után stb.

Számla;

Külföldi webáruház működtethet magyar nyelvű weboldalt, amely megtévesztő lehet. Érdemes minden online vásárlásról a nevünkre és címünkre szóló számlát kérni, jogvita esetén szükségünk lehet rá. Az online számláról nem hiányozhat az eladó neve, pontos címe, adószáma, a vásárolt termék azonosító adatai, egységára, fizetendő összeg stb.

Szerződés teljesítése, áruátvétel;

Az online vásárlás kritikus pontja a futárszolgálat által kiszállított termék átvétele. A futár (cég) csak a kiszállított áru csomagolásának sértetlenségéért tartozik felelősséggel. A becsomagolt termék megvizsgálására a futár jelenlétében általában nincs lehetőség, nem várja meg a kicsomagolást. A futár a sértetlen csomagolásban elhelyezett termék sérüléséért, rendeltetésének alkalmatlanságáért nem felel. Ilyen panasszal a webáruházhoz kell fordulni. Árengedmény vagy csere kérhető a kereskedőtől. Ha a futár által átadott áru csomagolásának sértetlenségét aláírtuk, a sérült termék küldése nehezen bizonyítható, a kicsomagolás során vagy azt követően is keletkezhetett. A „jogfenntartással” történt átvétel feltüntetése segíthet. Megelőzhető a jogvita, ha a terméket a webáruház ügyfélszolgálatán vagy átvételi ponton vesszük át.

Jogorvoslat;

Ha a webáruházat működtető vállalkozás belföldi székhelyű, a vásárló panaszával békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat. Ha a vállalkozás székhelye olyan országban van, amelyik tagja az Európai Uniónak, akkor magyar nyelven előterjesztett kérelem alapján ingyenesen segíthet a magyar

Európai Fogyasztói Központ

1440 Budapest, Pf.: 1

www.fogyasztovedelem.kormany.hu

e-mail: info@magyarefk.hu

telefon: (1) 896-77-47

Ha olyan országban működő vállalkozás webáruházától vásároltunk, amely ország nem tagja az EU-nak, akkor a magyar Európai Fogyasztói Központtól csak tanácsadásra számíthatunk.

Dr. Csanádi Károly

kamarai jogtanácsos

fogyasztóvédelmi referens

műsorvezető a FIX Televízióban

bottom of page